Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Poptávka po službách rakouských firem z odvětví techniky budov a výstavby interiérů je, díky jejich vysoké kvalitě a spolehlivosti, velmi vysoká, počínaje systémovými řešeními distribuce energie až po nízkoemisní nátěrové barvy na stěny. A to nejen v Rakousku, zemi domácích kutilů, nýbrž i v mezinárodním měřítku. Tak například pochází srdce hamburské Labské filharmonie (Elbphilharmonie), celé jevištně technické vybavení tohoto koncertního domu, od rakouské firmy.
listen

Rakouské firmy dodávají pro soukromé domácnosti kromě tradičních plynových a sanitárních zařízení, v oblasti vytápění a větrání i nové technické produkty, jako jsou solární systémy nebo vodící systémy lokálního a dálkového vytápění.

Průmyslovým podnikům nabízejí plánování a kontrolu výroby zařízení na míru, která zvyšují technickou využitelnost a efektivnost provozu podniků při současném snižování nákladů.

Vedle energeticky nenáročných novostaveb bude v budoucnu hrát důležitou roli potřeba sanací plášťů budov a techniky budov a optimalizace stávajícího stavu. Technologické inovace v oblasti stavebních materiálů, produktů a strojů mají za úkol minimalizovat energetickou náročnost budov.

K rakouským trendům ve výstavbě interiérů patří například dřevěné podlahy, vysoce kvalitní stavební materiály či materiály s minimálním obsahem škodlivin a energeticky efektivní řešení.

Podnikatelské prostředí

Obzvláště v oblasti výstavby interiérů a suchých staveb se obor vyznačuje velkým množstvím malých a středních podniků. Rakouští dodavatelé jsou zárukou kvality, dlouhé životnosti, ekologických řešení a dodržování termínů. Zákazníci v Rakousku se proto velmi rádi spoléhají na „své“ regionální řemeslníky. 

Kromě dlouholetých zkušeností patří k silným stránkám rakouských firem inovativní řešení od nového pojetí parketových podlah přes inteligentní propojení budov a ovládání systémů dotykovými panely nebo mobilními telefony až po systém managementu životního prostředí certifikovaný podle ISO. 

Chytré domy a asistenční systémy

Energetické efektivnosti lze dosáhnout i optimalizací domovní techniky. To je důležité s ohledem na rostoucí ceny energií a také proto, aby mohlo být dosaženo cílů v oblasti ochrany klimatu. Rozhodující roli zde budou hrát v budoucnu řešení typu chytrých domů (smart-home). 

Změny v demografickém složení naznačují potřebu řešení prostor umožňujících asistenční služby - Ambient-Assisted-Living. Inteligentní technické asistenční systémy přispívají k možnosti samostatného života ve vlastním domově i v pokročilém věku.

V budoucnu proto budou procesy v budovách stále více měřeny a monitorovány autonomními systémy, bezdrátovými sítěmi se senzory a řešením smart. Zákazníci nebo poskytovatelé služeb budou pro ovládání procesů moci využívat mobilní přístroje.

Příklad: SBĚRNICE

Moderní sběrnicový systém umí podpořit řídicí procesy a předávat informace v rámci technického vybavení budovy. Tato technika je přitom vhodná pro rodinné domy i pro veřejné budovy, jako jsou školy a správní objekty. 

Systém dokáže podle naprogramování ovládat osvětlení, teplotu v pokoji, žaluzie, garážová vrata, je schopen aktivovat detektor pohybu, nebo fungovat jako detektor kouře. 

Různé přístroje a zařízení mohou prostřednictvím flexibilního sběrnicového systému spolu vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace. Pro starší osoby může být velmi zajímavé například následující řešení: biosenzory měřící krevní tlak nebo krevní cukr se schopností připomenout, kdy je třeba vzít si léky. V případě nouze je možné navázat přímé spojení s lékařem nebo pečovatelskou službou.