Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Odvětví letecko- kosmického průmyslu i bezpečnostní techniky má v Rakousku rozhodně co nabídnout.  Rakousko se například prostřednictvím svých technologií a kompetencí v celkové hodnotě 43 miliónů euro podílelo na výzkumu komety Čurjumov-Gerasimenko. Z technologického aspektu zaujímá rakouská bezpečnostní technika celosvětově vedoucí postavení. V oblasti letectví navíc v Rakousku působí více než 200 specializovaných firem.
listen

Obor aerokosmonautika/bezpečnost zahrnuje následující oblasti: letectví s kosmonautikou, obranu a bezpečnost. Většina firem, které bývají řazeny k letecko- kosmickému průmyslu, jsou dodavatelskými podniky, velkých OEM je jen málo. Podíl exportu těchto firem je velmi vysoký.

Celosvětově je letectví odvětvím mimořádného strategického významu. Spojuje města se světadíly, je motorem světového hospodářství, lze  jej  charakterizovat též  i prostřednictvím mimořádně  intenzivní výzkumné činnosti.  Letectví je do značné míry zcela nezávislé na konjunktuře, v dané souvislosti je proto nosným sloupem pro růst  zaměstnanosti i tvorbu hodnot.

Oblast kosmické techniky se vyznačuje celým spektrem produktů: od komponentů pro satelity a kosmické lodi, přes pozemní zařízení až po specializované měřicí nástroje, které je pokrýváno právě Rakouskem. Například Institut pro výzkum kosmu (IWF) se sídlem v Grazu, který je součástí Rakouské akademie věd, je zapojen do výzkumu  pěti nástrojů kosmické sondy „Rosetta“.

Odvětví je v celosvětovém měřítku prostřednictvím nových, stejně tak i zárodečných  technologií konfrontováno s hojným výskytem přírodních  katastrof, poskytuje též i produkty určené pro prognózu daných událostí, zmírnění jejich následků  i následné vyhodnocení.

S ohledem na hrozbu geopolitických konfliktů, mezinárodní terorizmus, kriminalitu i rizika v rámci kybertechniky je  bezpečnost považována za hospodářské odvětví, jehož význam neustále roste.  Za klíčové aspekty daného odvětví je považována  vnitřní bezpečnost, bezpečnostní služby, ochrana objektů a osob, ochrana sítí a dat.

Čtyři sektory dané  branže, tj.  letectví, kosmonautika, bezpečnost a obrana - charakterizuje mnoho společných průřezových ukazatelů, nicméně zaměření firem je různorodé.  Najdeme mezi nimi výrobce i poskytovatele služeb

  • pro letadla, např.  co se týče materiálů, motorů, hnací techniky, vnitřního vybavení či přístrojů pro Air Traffic Control
  • pro satelity, např. co se týče  komunikačních  kontrolních zařízení
  • dále pak produkty určené  pro ochranu osob i objektů, stejně tak i  pro monitoring, např. ochranné oděvy, speciální vozidla, vybavení pro hasiče a policii, technické vybavení budov, elektronické monitorovací systémy i elektronické systémy na ochranu před katastrofami


Know-how  letecké dopravy s tradicí

Rakouský letecký průmysl se vyznačuje více než stoletou historií. Již v roce 1909 vyvinul rakouský vynálezce Igo Etrich tzv. Etrichovu holubici, tj. motorový kluzák, který se poté stal prvním masově vyráběným vojenským letadlem v Rakousku i Německu. Dnes rakouské firmy leteckého  odvětví zaměstnávají kolem 9 200 pracovníků a jejich roční obrat činí cca 2,2 mld. eur. Velkou část daných firem (75%) tvoří malé a střední podniky, nicméně se mezi ně řadí i 20 podniků s ročním obratem přesahujícím 10 miliónů eur.

High-Tech pro obranu

Rakouský průmysl obrany je vysokým hi-tech odvětvím,  s vysokou mírou budoucího potenciálu. Velká část firem vyrábí tzv. výrobky dvojího využití, které jsou uplatňovány jak v civilní, tak  i vojenské oblasti. Rakouské hospodářství dosahuje v oblasti bezpečnosti a obrany ročního obratu kolem 2,5 miliard eur.

Bezpečnost pro světové trhy

Produkty rakouských firem z hospodářského odvětví bezpečnosti zabývajícího se bezpečností jsou využívány celosvětově. Vyvážejí se kvalitní ochranné oděvy vysoké kvality, speciální vozidla, vybavení pro hasiče a policii, zařízení pro technické vybavení budov, požární signalizace, stejně jako poplachové či elektronické zabezpečovací systémy. Rakouské firmy jsou charakterizovány též vysokou mírou know-how v oblasti bezpečnosti IT.

Výzkum

Letecký sektor investuje průměrně  11 % svého obratu do oblasti intenzivního výzkumu, technologie i inovace. Civilní letectví se na základě této výzkumné kvóty celosvětově řadí mezi nejsilnější oblasti výzkumu, obsazuje pozici hned za  farmaceutickým průmyslem.

Zmíněné investice do  výzkumného sektoru jsou považovány za vysoce efektivní.  Obrat produktů vyvinutých v průběhu uplynulých pěti let představuje podíl, jehož výše dosahuje 45 %  celkového obratu jednoho podniku. V souladu s heslem: „Ještě tišeji, s ještě menší spotřebou, ještě lehčeji, ještě pohodlněji“  je zaznamenána výrazná poptávka po nových inovativních produktech. Z daného hlediska je tak letectví v rámci průmyslových oborů řazeno mezi "mocné inovátory". 
listen