Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakousko patří k nejvíce zalesněným zemím Evropy. Dřevařský průmysl je jedním z rakouských odvětví, které se nejvýrazněji podílí na celkové zaměstnanosti. Zaměřuje se především na vývoz a v globálním měřítku je úspěšný. V tomto odvětví působí převážně tradiční firmy vyznačující se vysokou mírou flexibility a širokým manévrovacím prostorem, pokud se jedná o inovace a implementaci nových technologií.
listen

Péčí o les a jeho zdraví se v Rakousku již po generace zabývají většinou soukromí majitelé lesů. V lesním hospodářství, resp. v souvisejících oborech jako je papírenský průmysl, je zaměstnáno více než 280 000 osob. 

Roční obrat tohoto sektoru činí 10 mld. eur, z toho export téměř rovných 9 mld. eur. Lesní hospodářství je tak kromě turistického ruchu pro stát nejdůležitějším zdrojem deviz. 

Obor je velmi mnohostranný a zahrnuje pily, stavební průmysl, nábytkářský průmysl, průmysl dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva i výrobu lyží. 

Produkty a výkony

Rakousko je jedním z celosvětově nejvýznamnějších vývozců dřeva a řeziva. Z Rakouska přichází i papír, štěpky/biomasa a produkty ze dřeva, např. stavební dřevo a nábytek. Navíc jsou rakouské lesní stroje a služby v oblasti lesního hospodářské mezinárodně uznávané. Další důležitou součástí sektoru dřeva je rakouský průmysl celulózy a papíru.

Hmota budoucnosti

Dřevo je obnovitelný materiál i víceúčelová stavební hmota. Rostoucí význam dřeva jako stavebního materiálu otevřel v posledních letech nové možnosti pro jeho další využití. Dřevo se osvědčilo pro venkovní prostory, především s ohledem na dlouhou životnost a nepatrné nároky na údržbu. Modifikované dřevo má dnes širokou paletu využití, např. na fasády, okna a protihlukové stěny.

I vysoce kvalitní produkty rakouských výrobců montovaných domů, chat a stodol dosahují mezinárodního uznání.

Rakouští výrobci dřevěných podlah vyvážejí své velmi kvalitní produkty zejména do Švýcarska, Německa a Itálie. Perspektivní trhy jsou i v České republice, Španělsku, Velké Británii a Rusku. Jedna z rakouských firem založená roku 1831 dnes patří mezi prvních 10 předních výrobců parket v Evropě. 

Výroba a zpracování papíru

Rakouský průmysl papíru a celulózy se zaměřuje na trvale udržitelný rozvoj a maximální tvorbu hodnot. Investice do modernizace strojů a do zařízení tak firmě umožnily plný přechod na ekologickou výrobu. Většina rakouských firem v oblasti zpracování papírů je dnes zastoupena na evropském trhu, ale také na Středním východě a ve středomořské oblasti. 

Stroje, vybavení, příslušenství

Vysoký technický standard a know-how v tomto sektoru rakouského strojního průmyslu se velmi dobře osvědčuje i na mezinárodním trhu. Rakouští dodavatelé vyrábějí nejen stroje, ale dodávají i moduly, nástroje a komponenty pro automatizaci, tak aby zákazníkům byla zaručena nejvyšší kvalita a maximální produktivita. Kvalifikované odborné síly, vysoký kvalitativní standard a spolupráce s výrobci v ostatních zemích představují pouze některé z faktorů tohoto úspěchu. Například jedna z rakouských firem je jediným kompletním dodavatelem řetězových pil s podílem exportu přesahujícím 90 %.

Výzkum a vývoj

Rakouské odborné znalosti v oblasti dřeva zabezpečují vysoký technický standard daného inovativního průmyslu. Zaručují tuzemským i  zahraničním zákazníkům výrobu vysoce kvalitních produktů. Celá řada rakouských institucí zaměřených na výzkum dřeva pracuje na novém vývoji prakticky orientovaných produktů pro mezinárodní trhy.