Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakouské firmy se zabývají výzkumem postupů umožňujících vysoce efektivní výrobu bionafty z různých surovin, např. rostlinných olejů, použitých jedlých olejů a živočišných tuků. Projektují, budují a provozují obrovské solární parky na ohřev vody, vytápění vnitřních prostor, výrobu procesního tepla a solární chlazení. Vyrábějí plovoucí fotovoltaická zařízení. Rakouská vynalézavost v oblasti energie má dlouhou tradici: Tepelné čerpadlo, jeden z nejúčinnějších a nejpokrokovějších prostředků pro vytápění a chlazení, bylo v Rakousku vynalezeno již před 150 lety.  Technologickým leaderem na tomto poli je i dnes rakouská firma, vyrábějící kolem 8 000 kusů tepelných čerpadel ročně.
listen

S obnovitelnými energiemi, tedy zdroji energie, které jsou trvale k dispozici, má Rakousko četné zkušenosti. Z výzkumných laboratoří a vývojových center rakouských firem přicházejí mezinárodně uznávané technologie, které se svou efektivností a kvalitou osvědčují na celém světě. Vynálezy a optimalizace strojů a zařízení pro transformaci vodní síly jsou od nepaměti doménou rakouských firem a poptávka po nich je celosvětová. Dalším zdrojem obnovitelných energií je biomasa z dorůstajících surovin. 

Rakousko hraje v otázce vývoje obnovitelných zdrojů energie podstatnou roli a nabídka pro zahraniční zákazníky zde pokrývá různé obory, např.:

  • vodní energie: výstavba zařízení, turbíny, poradenství a inženýring
  • Biomasa: bioplyn, dřevo, štěpky, pelety, výstavba zařízení, výroba kotlů, transportní technika
  • Solární teplo a fotovoltaika: moduly, poradenství a plánování
  • Větrná energie: výroba turbín, výroba zařízení, konzultace, provoz větrných elektráren
  • Tepelná čerpadla

Více než třetina rakouských fotovoltaických modulů je určena pro export. V případě topných kotlů na biomasu a tepelných solárních kolektorů přesahuje podíl exportu značně 70 %.

Firemní prostředí

Rakouské firmy v oblasti obnovitelných energií jsou často velmistry v pokrývání mezer na trhu. Četné malé a střední podniky se zabývají také projektováním a poradenstvím. Výrobci v oboru nabízejí řešení na míru individuálním zákazníkům a doplňují je nadprůměrným servisem. Zde pouze několik příkladů:

rakouská firma se od původní činnosti výroby skla vyvíjela dále, až se přesunula do oblasti fotovoltaiky využívané pro stavbu budov. 

Rakouský výrobce dodal dvě Francisovy turbiny a generátory pro výstavbu vodní elektrárny Mica v Kanadě. 

V Rakousku působí průkopník v oboru vývoje energií a nákladově úsporných technologií pro nabíjení baterií. 

Přední dodavatel v oblasti vytápění biomasou v Evropě má rakouské kořeny.

Celosvětově první fotovoltaický systém All-in-One se snadnou obsluhou i mimořádným designem je rakouského původu.

Lidé s odpovědností

Vzdělávání pracovníků v oblasti obnovitelných energií je velmi důležité. Rakouská osobitost tzv. „duální systém“ (praktická výuka ve firmě a současná docházka do odborné školy) zaručuje, že i v budoucnu budou k dispozici odborníci, kteří jsou schopni spojovat teorii s praxí. Rovněž i interdisciplinární povaha vzdělávání přesahující hranice jednotlivých oborů, příznačná pro odborné a technické vysoké školy, přispívá ke skutečnosti, že se zákazníci budou moci i v budoucnosti spolehnout na odborné znalosti rakouských odborníků z oblasti obnovitelné energie.

Rakouské firmy mají zájem aktivně přispívat k dosažení cílů v oblasti klimatu. Jsou si vědomy své odpovědnosti vůči životnímu prostředí, proto hospodaří ekologicky a cíleně šetrným způsobem. Opomenutým nezůstává ani aspekt bezpečnosti. Výroba energie z obnovitelných zdrojů se většinou vyznačuje menším rozsahem a je decentralizovaná, proto jen též stabilnější vůči jednotlivým výpadkům. Nevýhodou je u přirozených zdrojů kolísání v jejich disponibilitě. Proto se rakouské firmy též zabývají otázkou akumulování elektrické energie a zajištění zásobování v případě regenerativních energií, čímž přispívají k pozitivnímu vývoji v energetické oblasti.