Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Vlaky městských i tramvajových drah v Kolíně jsou obdobně jako bezpečnostní či řídící technika pro město New York, či hojně využívané IFE předsuvné dveře vlaků jsou rakouského původu. V oblasti drah a kolejí  zaujímá rakouský železniční průmysl se svými 45 patenty na milion obyvatel v rámci patentové statistiky na prvním místě. Podíl eportu rakouských podniků přesahuje 70%.
listen

Kolejová doprava se stále častěji stává první volbou zejména v transkontinentální přepravě zboží i při řešení otázek vnitroměstské dopravy. Ať se již jedná o vysokorychlostní vlak, příměstskou dráhu, tramvaj či nákladní vlak, představují koleje důležitý pilíř každodenní dopravy. Kolejová doprava  je dnes již klíčovým prvkem koncepce trvale udržitelné dopravy, přičemž se  jedná o  trend, který bude v budoucnu jen zesilovat.

Základem bohatého know-how rakouské kolejové dopravy je její dlouhá tradice. Rakouské firmy se zabývají osobní i nákladní dopravou, zajišťovací a řídicí technikou (semafory, mobilní komunikace, kontrolní systémy) a Light Rails pro městské oblasti. Patří k nim městské dráhy, tramvaje i podzemní dráhy. 

Rozšířené portfolio

Portfolio kolejové dopravy zahrnuje i zcela nové oblasti a je velmi inovativní. Kromě tradičních sektorů se většina operativních dceřiných společností zaměřuje na nové segmenty, jako cargo, logistika, turisticka, plánování, projektování, udržitelnost životního prostředí a mezinárodní spolupráce. 

K dodavatelům kolejové dopravy patří výroba strojních systémů (pohony, lokomotivy, motorové vozy), zařízení a systémy pro provoz drah, koleje, železniční svršek a spodek, nádraží, skladové a logistické terminály, technika pro ochranu životního prostředí a bezpečnostní technika a řešení IT.

Highlight Light Rail

Tramvajové dráhy, které byly před desetiletími odstaveny, zažívají nový návrat. K využívání tramvají se například vrací dvacet francouzských měst. Rakouský příspěvek k Light Rail v městských oblastech a k řídicí a bezpečnostní technice je celosvětově uznávaný. Ať se již jedná o ohnivzdorné gumové prvky, oxid hlinitý pro brzdy a imobilizéry nebo speciální svorky pro troleje: rakouské firmy se výrazně podílejí na trendu budoucnosti – Light Rail.

Inovace

Rakouský průmysl kolejové dopravy je v rámci mezinárodního srovnání označován jako silný a inovativní. Letmý pohled na počet vynálezů dokládá, že Rakousko se v dané oblasti řadí ke špičce. Stejně tak v přepočtu na obyvatele vkládá nejvíce investic do oblasti výzkumu a vývoje specializované na kolejovou dopravy.

Investice směřují do vysoce kvalitního zabezpečení a techniky budoucnosti. Výhodou kolejové dopravy je nižší spotřeba energie, takže výrazně přispívá ke globální redukci C02.

Dalším tématem, které je v daném oboru velmi aktuální, je jízda bez řidiče. Ani v tomto směru rakouská kolejová doprava nezaostává za požadavky doby. A dalším polem pro vývoj do budoucna je digitalizace a řízení.