Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Světový leader na trhu strojů na zpracování plastů v oblasti obalové techniky? Celosvětově největší výrobce natíraného recyklovaného kartónu? Podnik, jenž vyvinul první klimaticky neutrální papír? Tuby s podílem materiálu na bázi minerálních olejů sníženým o 70 %? Průhledné plastové obaly na vejce z recyklovaného materiálu? Rakouští výrobci v odvětví papírenského a obalového průmyslu jsou inovativní a úspěšní.
listen

Rakouský průmysl obalů má mezinárodní zaměření a jeho produkty dosahují úspěchů na celém světě. Stejně dobře si vede i rakouský papírenský průmysl. Podíl exportu těchto odvětví přesahuje 85 %. Ve 27 výrobních areálech se vyrobí kolem 5,2 milionů tun papíru a lepenky a 1,5 milionu tun celulózy.

Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj

Rakouský papírenský a obalový průmysl zaujímá z hlediska ekologických řešení první místo. Rakouské firmy v tomto hospodářském odvětví důsledně dodržují vysoké ekologické a technologické standardy. Jejich cílem je snížení zatížení vod a ovzduší, například rozšířeným používáním biogenních zdrojů energie neutrálních z hlediska CO2. Důležitým tématem pro firmy v oblasti obalového průmyslu je minimalizace odpadu, ke které mají přispět bezpečné a funkční obaly zejména v potravinářství. Vysoce ekologická řešení rakouských firem získávají opakovaně ocenění v mezinárodních soutěžích.

Individualisté

Mimořádně silnou stránkou rakouských firem je realizace individuálních řešení dle přání zákazníků. 

Vynikající pověst mají rakouští výrobci strojů pro zpracování plastů, ale i strojů pro výrobce a zpracovatele vlnité lepenky.  Značného úspěchu dosahují též svou kreativitou i vysokou kvalitou při vystavování zboží a transportu. 

Velmi žádani jsou i rakouští výrobci etiket, např. pro individuální řešení bezpečnosti z hlediska ochrany produktů a značky. Etikety rakouského výrobce najdeme např. na ruské vodce.

Rakouská firma je i světově proslulým výrobcem flexibilních obalů. Své produkty dodává četným nadnárodním koncernům a velkým lokálním výrobcům potravin, krmiv pro zvířata, farmaceutických výrobků a nápojů.

Obor se vyznačuje dlouhou tradicí. Mezinárodně úspěšný výrobce kartonáže a skládaných krabic se s hrdostí může ohlédnout za historií firmy v průběhu uplynulých 100 let.  

Přední světový výrobce cigaretového a filtračního papíru z Rakouska dodává své produkty do více než 100 zemí a má za sebou staletí dlouhou tradici.

Výzvy pro budoucnost

I tento obor ovlivňují demografické změny. Mění se poptávka, lidé, kteří žijí sami, děti i starší lidé vyžadují speciální řešení produktů. Je nutné dodržovat i stále přísnější zákonné požadavky, ať již v oblasti označování výrobků nebo předpisů na ochranu životního prostředí. A konečně je zde požadavek obchodu na nákladově úsporné obaly shelf ready. I v této oblasti však rakouští dodavatelé mohou svým zahraničním zákazníkům nabídnou produkty nejvyšší kvality.

listen