Inhalt

přehled

Standard Content Module
Vždy, když někde vyrobí pár lyží, je to také díky know-how poskytovanému rakouským kovoprůmyslem, neboť jediným dodavatelem strojů na výrobu lyží na světě je jedna rakouská společnost. Výrobky rakouského kovoprůmyslu, ať již stroje, bezešvé ocelové trubky jakož i hliníkové válcované produkty, jsou všude na světě žádaným zbožím. Díky intenzivním investicím podniků tohoto odvětví do výzkumu a technologií, se rakouský kovoprůmysl může pochlubit čistou, moderní, energeticky účinnou produkcí v souladu s nejaktuálnějším stavem techniky – jak v případě aditivních výrobních metod, tak i digitalizace výrobních závodů.
listen

Rakousko vyrábí kolejnice, hliníkové válcované produkty pro automobilový průmysl, výrobky pro stavebnictví, ale i produkty pro domácnost a obalové materiály z kovu. K oborům tohoto odvětví patří

 • ocelové roury, tažená ocel, za studena vyráběné profily
 • drátěné zboží, řetězy a pružiny, šrouby a nýty
 • kovové konstrukce a stavební prvky z kovu
 • kované, vysekávané, tažené i lisované díly a prášková metalurgie
 • zušlechťování povrchů a tepelná úprava, mechanika
 • řezné nástroje a náčiní
 • zámky a kování z obyčejných kovů
 • obaly a uzávěry z kovu
 • hydraulické a pneumatické komponenty a systémy
 • čerpadla a kompresory
 • armatury, ložiska, převodovky, ozubená kola a hnací prvky
 • stroje a zařízení pro výrobu a obrábění kovů
 • válcovací a licí stroje

Rakouský kovoprůmysl je odvětvím s vysokou kvalitou a intenzivním výzkumem, které vyrábí nejmodernější produkty pro všechny světové trhy. V Rakousku sídlí celosvětově nejznámější technologický a průmyslový koncern s prvotřídními kompetencemi ve výrobě a zpracování kovových materiálů. Díky svým produktům a systémovým řešením v sektoru oceli a dalších kovů se řadí k nejvyhledávanějším partnerům evropských výrobců automobilů a přístrojů pro domácnost, ale patří i k největším dodavatelům ropného a plynového průmyslu.

Četné rakouské firmy patří v segmentu vývoje a výroby strojů a zařízení pro zpracování kovů k předním představitelům světového trhu, na který dodávají nejmodernější produkty.

 • Obráběcí stroje pro zpracování kovů
 • Stroje pro výrobu a zpracování kovů
 • Stroje a zařízení pro válcovny a slévárny

Příklady kompetence rakouských firem v oblasti kovů

Největší rakouský koncern se specializací na hliník uplatňuje své schopnosti od slévání po inovativní technologie válcování, od výroby vysoce kvalitních materiálů až po jejich recyklaci. 

Další rakouská firma zaujímá se svými značkovými produkty z mědi a slitin mědi, jako jsou trubky, tyče, dráty a profily, v čelní  postavení na mnoha evropských trzích. 

Jiná rakouská firma se specializuje na výrobu nábytkového kování zejména pro kuchyňský nábytek a je v tomto tržním segmentu považována za špičkovou.

Kov a lidé

Zárukou kvality jsou i investice do vzdělávání odborníků. Rakouskou osobitostí je systém duálního vzdělávání, jedinečným typem jsou i vyšší technická učiliště, která tvoří „technickou páteř“ Rakouska. Kromě technických univerzit působí v Rakousku jako kooperační partneři firem více než 50 mimouniverzitních výzkumných institucí. Mezinárodní týmy výzkumníků vyvíjejí inovativní řešení a usilují o získání rozhodujících konkurenčních výhod. Okolo 130-ti tisíc zaměstnanců kovozpracujícího průmyslu v Rakousku je zárukou vysoké kvality produktů i výkonů.