Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Největší zvedací most světa, čistírna odpadních vod ve Spojených arabských emirátech, zkonstruování vysoce účinného závodního letadla - to vše je jen několik příkladů úspěšných projektů rakouských inženýrů. Umožňuje je prvotřídní vzdělání, hledání trvale udržitelných řešení,  široká škála kompetencí a kvalifikovaná součinnost. To vše mohou zahraniční zákazníci od zaměstnankyň a zaměstnanců celkem 7 700 rakouských inženýrských kanceláří očekávat.
listen

Technické výkony pro každodenní život

Inženýrské výkony jsou různorodé a všudypřítomné. Rakouské inženýrské firmy působí ve více než 50 různých speciálních oborech, např.:

  • stavební fyzika
  • elektrotechnika
  • vnitřní architektura
  • instalační technika
  • kulturní technika a vodohospodářství
  • krajinné plánování a architektura
  • strojírenství

Všechny firmy usilují o zvýšení životní kvality i komfortu, přičemž prvořadým cílem je dosáhnout  šetrného zacházení se zdroji. Poradenství, příprava plánů a studií i provádění průzkumů, kontrola realizace a přejímky projektů: všechny uvedené kroky probíhají za účasti inženýrů i inženýrek.

Zachování životního prostředí, výstavba hospodárných budov určených pro využívání, nové technologie, partnerské pracovní vztahy, kultura obchodních vztahů v průběhu celého životního cyklu, to jsou nejdůležitější pilíře tohoto oboru.

Inženýrské práce z Rakouska pro celý svět

V přístavu v Rotterdamu působí rakouská inženýrská kancelář jako generální projektant zvedacích mostů, účastní se jejich realizačního procesu od samotného návrhu až po konečnou přejímku. Založení základů i položení pilířů ve vodě, stejně jako i skutečnost omezených prostorů představují pro samotný projekt i jeho realizaci mimořádnou výzvu. Ve spuštěném stavu nabízí nový most dvě splavné dráhy a křížení s dálnicí a železnicí. Zdvižení mostu umožňuje průjezd kontejnerových námořních plavidel. 

Mezinárodně uznávaná a již dlouho úspěšně využívaná je Nová rakouská metoda pro výstavbu tunelů / New Austrian Tunnelling Method (NATM). Nicméně i dnes týmy složené z rakouských badatelů stále vylepšují procesy a pracují též na dalším stupni vývoje alternativních metod.

Rakouská projektová a poradenská firma, jež se specializuje na velké projekty z oboru ropy a plynu, energie, vody i dopravní infrastruktury, zpracovává své projekty interdisciplinárně, též v podobě jednotného celku. Firma se podílí i na  následujících projektech jako je například výstavba Trans-Anatolian-Gas-Pipeline v Turecku, dále na projektech pro vodní elektrárny v Laosu nebo na sanaci letiště v Turkmenistánu.

Vývoj plně stabilizované multisenzorové platformy pro dálkovou identifikaci za podpory lehkých letadel je rovněž produktem úsilí rakouských inženýrů. Speciální stabilizační systém je jedinečný, podstatně zlepšuje kvalitu dat, současně je celý systém výhodný též i z hlediska nákladů.

K ochraně životního prostředí celého severního polárního kruhu rozhodujícím způsobem přispívá zařízení pro odsíření odpadních plynů, vyvinuté v Rakousku pro závod na zpracování niklu v Norilsku (Rusko). Tento rozsáhlý projekt tvořený 25 dílčími objekty byl zpracováván za extrémně obtížných podmínek: téměř trvalý mráz, teploty až minus 57 °C, permafrost, transport pouze po moři, případně po řece a k tomu požadavek na nepřerušený provoz.

Tvořit budoucnost

Budoucí výstavba bude probíhat za sociálně ekonomických a společenských rámcových podmínek, které se budou výrazným způsobem odlišovat od dnešních podmínek. Plánování, výstavba a provoz budov bude do značné míry ovliňován klimatickými změnami. Nové materiály a postupy proto otevírají možnosti, jak se s těmito faktory vyrovnat.

V budoucnu bude velká část lidstva žít v tzv. „Megacities“, a to klade nové požadavky na mobilitu, energie, hospodaření s odpady a vodou, průmyslovou a bytovou výstavbu i zařízení pro volný čas. 

Společnost a pracovní sféra se v důsledku rostoucí digitalizace v posledních letech výrazně mění. Používání speciálního softwaru téměř ve všech oborech se dnes již stalo naprostou samozřejmostí. Technologie „Building Information Modeling (BIM)“ se v rámci digitalizace ve stavebnictví postupně zavádí na celém světě. BIM bude v budoucnu podstatně ovlivňovat řetězec tvorby hodnot v oblasti staveb a povede k organizačním změnám ve stavebních procesech.