Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Skvělé vzdělání, smysl pro kvalitu a technické know-how, spolupráce napříč obory a vášeň pro nezaměnitelný design jsou faktory, které činí Rakousko jedním z klíčových globálních center v oblasti nábytkářství a vybavení pro interiéry. Počínaje celosvětově žádaným dřevěným nábytkem, přes vysoce hodnotné nádobí a potřeby pro stolování a konče osvětlovacími systémy ovládanými pomocí mobilní aplikace: v Rakousku dnes odvětví nábytkářství a vybavení pro interiéry, co se designu a kvality týče, navazuje na pionýrské úspěchy z počátku 20. století, přičemž tuto tradici nezaměnitelnosti svými vlastními prostředky i nadále rozvíjí.
listen

Odvětví zahrnuje nábytek, osvětlení, stolní zboží a textilie pro domácnosti. Rakouské nábytkářské odvětví představuje  3 200 firem, zastoupených především truhláři a tesaři. Jejich přínos rakouskému hospodářství ve výši 0,7 % je v rámci EU překonán pouze baltskými státy, v západní Evropě je však jednoznačně nejvyšším.

 V Rakousku vyrostlo v průběhu posledních let mnoho návrhářů a výrobců nábytku, kteří dnes dobývají svět. V tomto ohledu lze vysledovat mnohé paralely k počátku 20. století, kdy vídeňské dílny vzbuzovaly pozornost celého světa. Obdobně jako i tehdy se i dnes  Rakousku daří udržet krok s pozoruhodnými dobovými inovacemi. 

Nábytek, stolní potřeby a osvětlení z Rakouska se těší výraznému zájmu v mezinárodní měřítku. Pravidelné udělování vyznámenání v podobě renomovaných cen Design-Award, iF-Gold Award, Red Dot Award a German Design Award stvrzuje výtečné image tohoto odvětví. 

Značkou „Made in Austria“ nasazuje rakouské odvětví výbavení interiérů díky aspektům tradičího řemeslného umění, nejmodernější přesné techniky i ekologické odpovědnosti  vysokou laťku designu nábytku,  jehož tvůrcem jsou rakouští umělci.

Rakouský design

Rakousko je pověstné vynikajícími rukodělnými firmami, vysoce kvalitními produkty a účelným využíváním nejrůznějších zahraničních vlivů, tedy vším, co je pro dobrý design nezbytné. Rakouští návrháři přijímají mezinárodní trendy, doplňují je o důležité regionální inspirace a dosahují tak jedinečného charakteru.

Příklad: kancelářský nábytek

Struktura firem a pracovní procesy procházejí v naší době rychlými změnami. Flexibilní kanceláře, různé pracovní zóny, prostory open space s možností osobního prostoru a relaxačními zóny se musí brát v úvahu při současných konceptech pracovního místa. Rakouští dodavatelé kancelářského nábytku plně pochopili význam těchto trendů  a dnes je i sami vytvářejí. Jeden ze špičkových rakouských podniků spojuje 225 let tradiční kvality s inovacemi a ceněným designem. Dnes má firma 80 závodů ve 37 zemích.

Ekodesign

Ekodesign (také ekologický design nebo Sustainable Design) je samostatná, v Rakousku velmi důležíté odvětví designu, které hraje rozhodující roli i při navrhování nábytku. Cílem ekodesignu je dosáhnout inteligentním využíváním dostupných zdrojů co největšího užitku pro všechny zúčastněné, a to při minimálním zatížení životního prostředí a za sociálně spravedlivých podmínek.

Hlavní představitel trhu v oblasti ekologického designového nábytku pro tyto účely obhospodařuje vlastní les o rozloze 74 hektarů. Jeho produkty v sobě spojují tradiční řemeslné umění s inovativní technologií, jsou vyráběny výhradně v Rakousku a firma trvá na důsledné kontrole celého procesu od vybraného stromu až po hotový nábytek.

Vlastní řízení

K tradičním kompetencím patří v případě rakouského odvětví nábytku a vybavení interiérů technologické know-how, které vyžaduje pečlivou práci v oblasti výzkumu a vývoje. Při výrobě zařízení je stále více procesů automatizováno. Nastavení strojů je možné pomocí senzorů a algoritmů přizpůsobit požadavkům budoucích majitelů produktů. V daném ohledu jsou výsledky velmi zajímavého vývoje přinášeny na trh především dodavateli osvětlení a kuchyňského vybavení. 

Vzdělávání

Velkou roli hraje v oboru (interiérového) designu vzdělání. Více než 60 % designérů v Rakousku má ukončené akademické vzdělání (univerzitu nebo odbornou vysokou školu).

Institut pro design na vídeňské univerzitě Universität für angewandte Kunst je jedním z nejdůležiějších vzdělávacích ústavů v Evropě a výrazně posiluje národní a mezinárodní propojení kompetencí v oblasti designu. Studium na univerzitě je charakterizováno předáváním vědomostí v malých skupinách a intenzivním kontaktem mezi vyučujícími a studujícími, experimentálním a volný výběrem projektů, další předností jsou workshopy či přednášky rakouských i zahraničních odborníků.