Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakouské firmy jsou po celém světě žádanými partnery při realizaci podzemních stavebních projektů, ať již v rámci výstavby silnic a mostů nebo při ražení podzemních prostorů a tunelů. Důkladně a důmyslně naplánované stavby, kvalita a bezpečnost, stejně jako používání nejmodernější techniky jsou tím, s čím mohou zahraniční zákazníci rakouských firem z odvětví podzemních staveb a dopravní infrastruktury počítat. Najdete zde leadery v oblasti technologií a firmy s vedoucím postavením na světovém trhu, např. v oblastech trubkových plechů, lodních platforem a odvodňovacích řešení.
listen

Čím vyšší je transportní koeficient pro určité dopravní toky, tím silnější je vliv konjunktury v regionu. Dopravní infrastruktura s sebou často přináší další pozitivní efekty jako regionální kohezi a zvyšování komfortu. Rakouské firmy v oboru inženýrských staveb a dopravní infrastruktury nabízejí širokou paletu výkonů: od poradenství, projektování a koordinace až po provedení odpovídající zručné řemeslné práci a dokončovací činnosti.

  • Výstavba mostů a estakád
  • Výstavba tunelů
  • Výstavba potrubí a kanalizace
  • Výstavba silnicí
  • Budování železničních svršků
  • Výstavba vodních děl
  • Zvláštní stavby a ostatní inženýrské stavby

Mezinárodního uznání se rakouským firmám dostává zejména v případě speciálních projektů pro inženýrské stavby (silnice, mosty, vrty, tunely), inteligentních, resp. vysoce kvalitních stavebních hmot a materiálů, produktů jako potrubí, odvodnění, žlaby apod., ale i v oblasti speciálních strojů a vozidel.

Rakousko je zemí hor a stavba cest za obtížných podmínek zde má proto dlouhou tradici. Zkušenosti generací jsou v poslední době posilovány trendem směřujícím k digitalizaci ve stavebnictví. Rakouská dopravní telematika a řídicí systémy pro zjišťování intenzity dopravy a optimalizaci dopravních toků jsou žádány v celém světě.

Vzdělávání

Odborné vzdělání hraje v oboru inženýrských staveb a dopravní infrastruktury velkou roli. Dobré odbornice a odborníci jsou dnes nejdůležitějším rozvojovým potenciálem každé stavební firmy.

V rakouském stavebnictví jsou na výběr různé možnosti vzdělávání – od vyučení v oboru zedník nebo stavitel bednění a profesní vyšší školy přes získání kvalifikace mistra až po studium na vysokých odborných školách nebo univerzitách. S dobře kvalifikovanými pracovníky je rakouské stavebnictví konkurenceschopné i v mezinárodním měřítku.

Trvale udržitelný rozvoj

Rakouské firmy znají problémové místo oboru a mají pro ně řešení: silnice, mosty, tunely musí často vést zelení nebo chráněnými krajinnými oblastmi, aby bylo možné vzájemné propojení regionů. Chytrý projekt umí podchytit negativní vlivy a minimalizovat je ochrannými opatřeními. Při zodpovědném přístupu lze při výrobě, resp. při výstavbě požadavky ochrany životního prostředí splnit, například správným výběrem stavebních materiálů, vhodnou likvidací, používáním stavebních strojů s nízkými emisemi a konečně efektivní spotřebou energie v hotových stavbách. Zahraniční zákazníci využívají výhod dlouholetých zkušeností rakouských firem i v této oblasti.

Bezpečnost a odpovědnost

Bezpečnost na staveništích a zdravá pracoviště chrání zaměstnance a zaměstnankyně a šetří náklady. Bezpečnost práce proto hraje ve stavebnictví mimořádně důležitou roli. Pro rakouské firmy je bezpečnost práce součástí integrovaných systémů řízení. Bezpečnostní a ochranná opatření jsou regulována normami, nařízeními a směrnicemi. Navíc prověřené firmy získávají certifikáty (ISO) nebo pečetě jakosti.

Právě u stavebních firem s neustále se měnícími staveništi je kladen mimořádný důraz na převzetí odpovědnosti vůči různým skupinám nároků. Velký počet firem již do svého managementu integroval téma Corporate Social Responsibility (CSR). 

Budoucnost

Tématem budoucnosti je nárůst mobility a dopravy, optimalizace dopravních toků a samořízená motorová vozidla za pomoci informační a komunikační technologie (IKT). Stále důležitější jsou intermodální dopravní řešení a práce na odstraňování kritických rozhraní mezi hospodářskými a ekologickými systémy.

listen

Poslední aktualizace: : 08.01.2021