Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakouské podniky působící v oblasti výroby průmyslových zařízení / smart factory charakterizuje vysoká míra specializace, jež se plně soustřeďuje na přání a požadavky svých zákazníků. Rakouské firmy zaujímají též v souvislosti s digitalizací výroby výsadní postavení, přičemž se současně věnují modernizaci důležitých průmyslových odvětví, jako např. potravinářského, textilního, automobilového nebo leteckého průmyslu. Rakouské podniky jsou hrdé na spolupráci se svými zákazníky po celém světě, jež se vyznačuje konstruktivní i trvalou povahou. Příkladem může být celosvětově orientováná dodávka 15 000 systémů lanových drah či instalace nejrychlejší výrobní linky na rozvodovky na světě.
listen

Důvěra zákazníkům všech kontinentů je výraznou předností rakouských firem. Vývoz zařízení vyznačujících se výrazným know-how potenciálem jim tímto umožňuje vybudovat intenzivní obchodní vztahy trvalého rázu. Rakouští výrobci zařízení však disponují ještě dalšími dvěma zbraněmi, které jsou klíčovým tajemstvím úspěchu: výtečné vzdělání zaměstnanců a mimořádný rozsah jejich know-how  ve vztahu k možným řešením v oblasti průmyslu 4.0. 

Různorodá nabídka

Mezinárodním zákazníkům rakouských výrobců průmyslových zařízení je poskytována práce prvotřídní úrovně počínaje projekcí, přes inženýring, postavení až po dodání hotových zařízení na klíč.  

Svými odbornými znalostmi podněcuje výroba průmyslových zařízení modernizační proces i v rámci ostatních oborů, např. kovoprůmyslu, průmyslu plastových hmot či hornictví. Rakouští výrobci topných kotlů, spalovacích motorů, plynových turbin, topných a větracích zařízení dodávají všechny součásti nezbytné pro provoz daných zařízení. Rovněž i elektronické firmy a  rakouské poradenské společnosti se úspěšně zabývají procesem automatizace i vývojem řešení v rámci průmyslu 4.0. 

Rakouská expertiza pro zákazníky celého světa

Rakouští výrobci průmyslových zařízení projevují výrazné nadšení pro své výrobky. Firmy jsou s ohledem na zabezpečení vysoké  kvality připraveny investovat do budoucnosti, zejména do oblasti  výzkumu a vývoje, rovněž i do kvalifikačního růstu budoucích pracovníků. Rakousko není pouze domovskou základnou  mezinárodních technologických koncernů, které zaměstnávají tisíce pracovníků, nicméně i v celosvětovém měřítku jsou předními dodavateli průmyslových zařízení, vybavení i servisních služeb. Odvětví průmyslových zařízení zahrnuje též lokální start-upy i četné skryté šampiony, kteří v rámci svých oborů patří k mezinárodní  špičce. 

Průmysl 4.0

Rakouské firmy v oblasti digitalizace výroby zaujímají v oblasti digitalizace výroby přední pozici. Řešení průmyslu  4.0 jsou celosvětově velmi poptávána, soustřeďují se na modernizaci klíčových průmyslových sektorů jako je např. automobilové, chemické či farmaceutické odvětví.

Přednímu finskému výrobci izolačního skla dodává rakouská firma linky na řezání skla, rovněž i linky na izolační skla. Jedná se o vysoce automatizovanou technologii zpracování, včetně procesu zpracovávání i logistiky, které výrazně napomáhají oživení celkového výrobního procesu.  

Rakouské firmy dodávají energeticky efektivní zařízení a nízkoemisní zařízení pro zvýšení  produktivity i vylepšení kvality výrobků, využívány jsou přitom inteligentní výrobní procesy i inovativní řešení automatizace.  

Techničky a technici

Mezinárodní klienti rakouských firem se mohou spoléhat na dobré technické vzdělání pracovníků, například absolventek a absolventů rakouských vysokých škol (např. TU Vídeň, TU Graz), kteří v rámci mnoha oblastí spolupracují s výrobci.  Téměř polovina mladistvých v Rakousku je vzdělávána „duálním systémem“ .  „Technická páteř“ Rakouska je spoluvytvářena i vyššími vzdělávacími technickými zařízeními.

Kromě technických univerzit se špičkovou kvalitou nabízí své služby firmám více než 50 mimouniverzitních výzkumných institucí, resp. kooperačních partnerů, např.

listen

Poslední aktualizace: : 10.12.2020