Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Každý rok je na ulicích a v nákupních centrech ve více než 120 zemích světa k vidění rakouský design, a to v nepřehlédnutelné podobě, jedná se o vánoční osvětlení navržené v Rakousku. A daná oblast je jednou z oblastí, ve které rakouští designéři sklízejí celosvětově úspěchy. Rakousko má, co se designu týče, jedinečné postavení, vycházející z jeho polohy v srdci Evropy - ovlivněno poetikou italského designu, inženýrským uměním i propracovaností vlastní německého designu, rovněž i novými tvůrčími směry zemí východní Evropy. Rakouský design je po celém světě vyhledáván pro svůj mimořádný charakter odrážející různé vlivy.
listen

Oblast designu je tvořena více obory. Produktový design, zvaný také průmyslový design, se zabývá návrhy sériových a/nebo průmyslových produktů. Grafický design znamená vizuální úpravu písemného a obrazového obsahu tvořeného grafickými prvky, usnadňuje jeho pochopení a zvyšuje jeho atraktivnost. Ohniskem sociálního designu je člověk. K dalším oborům patří design interiérů a módní design.

Technika - materiál - forma

Pro rakouský design jsou typické tři faktory:

  • vysoký stupeň technické pečlivosti. Rakouský design se vyznačuje výraznou mírou technického know-how.
  • láska k materiálu. Zacházení s materiály je velmi otevřené, ať už se jedná o špičkové technologické, recyklovatelné nebo nově objevované (přírodní) materiály.
  • střízlivá řeč tvarů kombinovaná s humorem a lišáckým pomrkáváním.

Mobilita a ještě více

Rakouský „Mobility Design“ je obecně známý z hasičských vozů, vlaků, motocyklů účastnících se mistrovství světa nebo skládacích elektrokol. Pro rakouský design je charakteristický i křišťál – již r. 1892 byl v Rakousku vyvinut stroj, kterým bylo možné křišťál průmyslově brousit. Design křišťálových figurek, optických přesných přístrojů a křišťálových šperků z Rakouska  je dnes obdivován ve více než 170 zemích. Zádová ortéza s rakouským designem byla vyznamenána německou cenou za design a IF Design Award – a to je pouze jedním z příkladů uznání, kterého se rakouskému designu v zahraničí dostalo.

Tradiční průkopníci

V historii rakouského designu najdeme celou řadu průkopníků. Uvést můžeme například Adolfa Loose jako reformátora moderny, Carla Auböcka jako vyslance stylu v poválečné době a Hanse Holleina jako jednoho z prvních designérů postmoderny. I dnes patří Rakousko díky svým designérům ke světové špičce, a to i díky skutečnosti, že rakouští umělci se nepodřizují hromadným trendům, avšak vytvářejí i svůj vlastní, průběžně inovovaný styl, plně odpovídající požadavkům doby.

Věda a výzkum

Více než 60 % designérek a designérů v Rakousku má uzavřené vysokoškolské vzdělání. Institut pro design na Univerzitě pro užité umění ve Vídni je jedním z nejdůležitějších vzdělávacích ústavů v Evropě a výrazně posiluje národní a mezinárodní propojení kompetencí v oblasti designu. Studium na univerzitě charakterizuje předávání vědomostí v malých skupinách a intenzivní kontakt mezi vyučujícími a studujícími, experimentální i volný výběr projektů i workshopy či přednášky rakouských i zahraničních expertek a expertů.

Předávání vědomostí mezi designéry, technologickými firmami, univerzitními výzkumnými laboratořemi, průmyslem a Think Tanks je průběžně optimalizováno. Designéři hrají ústřední roli při rozvíjení koncepcí vzniklých ve výzkumných laboratořích a výrobních závodech a jejich přeměně na produkty schopné prodeje na trhu. Práce ateliérů zabývajících se designem se stále více stává klíčovým faktorem, který zákazníkům zajišťuje lepší výsledky z hlediska konkurenceschopnosti. Spolupráce s designéry je proto vědou, jež je hospodářstvím i průmyslem stále častěji považována za cennou investici.

Design a odpovědnost

Ekodesign, nazývaný také ekologický design nebo Sustainable Design, je samostatná disciplina, která v Rakousku nabývá nadprůměrného významu. Směr je orientován v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. Cílem je dosáhnout cestou inteligentního využívání zdrojů co největšího užitku pro všechny účastníky řetězce tvorby hodnot při minimálním zatížení životního prostředí i za sociálně spravedlivých podmínek.

I pro rostoucí oblast tzv. Green Designu najdeme v Rakousku řadu vynikajících příkladů, například mobilní skládací fotovoltaické zařízení, které si samo vyhledává  nejlepší směr vůči slunci a může proto kdekoli dodávat maximální množství energie. A navíc ještě hezky vypadá – představuje tedy další příklad rakouského designu, který vzbuzuje pozornost a může být využit jako argument pro prodej.