Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakouské firmy z odvětví informačních a komunikačních technologií se díky svým produktům řadí ke špičce na světovém trhu. Rozsah jejich aktivit je přitom značně široký, počínaje automatizací a konče vývojem softwarových aplikací. Komplexní rakouské know-how tak najdete například v řadě chytrých telefonů: polovodičové desky, NFC komponenty a čidla. Rovněž přístupové systémy do veřejných prostor, např. lyžařské vleků, sportovních stadiónů nebo letiští, jsou často označovány etiketou „Made in Austria“.
listen

Rakousko podporuje oblast informačních a komunikačních technologií (IKT) a patří v tomto ohledu ke špičkovým producentům. Najdeme zde četné velké mezinárodní koncerny, nicméně přední postavení na světových trzích IKT dokládá i účast rakouských firem. Intenzivní výzkum technologie je v Rakousku podporován státními programy i atraktivním daňovým systémem. V oblasti IKT je dnes v Rakousku zaměstnáno asi 290 000 především vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Výzkum

Základním kamenem úspěchu oboru IKT je výzkum a vývoj. Díky rakouské Společnosti pro podporu výzkumu Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) dnes Rakousko patří ke třem nejlepším evropským zemím v oblasti výzkumu IKT. Například v sektoru výroby čipů činí podíl výzkumu a vývoje 15–20 %. Výborné výsledky vykazují rakouské firmy z oboru IKT i v rámcových programech EU.

Vlastní výzkum podniků je posilován cílenými státními podpůrnými programy, například zastřešujícím programem „IKT budoucnosti“. Výzkum IKT intenzivně probíhá i v kompetenčních centrech, kde firmy a akademické instituce pracují společně na výzkumných programech.

Firmy

Přibližně tři čtvrtiny rakouských firem v oblasti IKT zaměstnávají méně než deset pracovnic a pracovníků. Největší poskytovatel IT v Rakousku má více než 100 poboček ve více než 30 zemích po celém světě. Tato firma nabízí již déle než 45 let profesionální služby IT v oblasti Data Center, Integrated Applications, Business Process Outsourcing, Banking & Insurance Solutions, IT-Consulting, Industry Solution zákazníkům v tuzemsku i zahraničí.

V Rakousku má sídlo i hlavní dodavatel systémů pro automatizovaná řešení na klíč pro oblast logistiky. Firma dodává od roku 1969 řešení pro vnitropodnikovou logistiku firem na celém světě – od malých aplikací transportní techniky až po komplexní logistická centra. 

Štíhlé a bezpečné

Mimořádnou pozornost věnuje rakouský obor IKT štíhlým řešením vhodným pro budoucnost. Příkladem jsou „Smart City Wien“ a smart projekty mobility rakouských firem. 

Hlavní dodavatel technologií Frequency Identification (RFID) a Near Field Communication (NFC) na světový trh pochází z Rakouska. Firma se soustřeďuje mimo jiné na aplikace v oblasti „Smart City“, zejména na možnosti optimalizace dopravy. Inovativní polovodičové komponenty a příslušné bezkontaktní vstupní a výstupní systémy by měly ještě zlepšit používání veřejných dopravních prostředků a tím přispět k tématu „Green Mobility“.

V oboru IKT hraje velkou roli rovněž i bezpečnost a nároky s ní spojené. Velké výzvy v tomto směru bude představovat zejména život ve velkých aglomeracích. Ať se již jedná o dopravní systémy, emise, osobní bezpečnost a bezpečnost dat nebo zajištění zásobování: ve všech těchto oblastech žádoucí inovativní produkty a služby oboru IKT žádoucí.