Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) hraje v Rakousku významnou roli. Téměř každá rakouská domácnost vlastní nějaký mobilní telefon a bezmála 40% z nich využívá širokopásmového připojení k internetu výhradně prostřednictvím chytrého telefonu. Obyvatelům Rakouska však nepatří prvenství pouze jako uživatelům těchto technologií. Rakouské firmy také významnou měrou přispívají k výrobě chytrých telefonů a tabletů. Četné součástky, jako třeba desky plošných spojů, čidla nebo miniaturní reproduktory, byly a i nadále jsou vyvíjeny a vyráběny právě v Rakousku.
listen

Rakouský trh s telekomunikacemi lze rozdělit do následujících tří sektorů:

  • Carrier (provozovatelé telekomunikačních sítí)
  • Service Provider (poskytovatelé služeb, operátoři mobilní virtuální sítě)
  • Supplier (dodavatelé telekomunikačních řešení, např. výrobci smartphonů a příslušných komponent)


Kromě produktů, systémů, komponent a služeb nabízených přímo tímto oborem jsou firmy náležející sektoru rakouské informační a komunikační technologie (IKT) současně i pozoruhodným nepřímým zdrojem hodnot. Podpora výzkumu a vývoje se v Rakousku vyznačuje silnou tradicí a jejím výsledkem jsou konkurenceschopné inovace uznávané též v zahraničí.

Hlavní poskytovatel komunikací v Rakousku pečuje o více než 5,4 milionů zákazníků využívajících mobily a 2,3 milionů zákazníků připojených k pevné síti; spravuje též provoz vlastní sítě pro mobilní i stacionární telefonii. Firma je aktivní v celkem osmi zemích střední a východní Evropy. 

Příklad: smartphone

Rakouská firma dodává své produkty osmi z deseti největších výrobců mobilních telefonů vybavených destičkami s tištěnými spoji. Provozy se sídlem v Rakousku jsou zaměřeny především na výzkumnou a vývojovou činnost. Výrobní závody jsou rozmístěny v Rakousku, Číně, Indii a Koreji. 

V Rakousku má sídlo i kompetenční centrum pro bezpečné bezkontaktní identifikační systémy s celosvětovou působností. Zde jsou vyvíjeny polovodiče na bázi rádia pro RFID (Radio Frequency Identification), Smart Labels příp. Smart Tags, Smart Cards, NFC (Near Field Communication) a MIFARE. NFC-ICs vyvinuté v Rakousku se používají ve smartphonech a tabletech. Komponenty NFC z Rakouska jsou integrovány do více než 150 druhů koncových přístrojů.

Miniaturní reproduktory vyráběné hlavním technologickým představitelem světového trhu z Rakouska zajišťují bezvadný zvuk při telefonování a přehrávání hudby a videonahrávek. Nejvýznamnější výrobci dávají ve svých produktech přednost reproduktorům z Rakouska.

Rakouské know-how v oblasti světelných efektů a řízení osvětlení umožňuje výrobu výkonných přístrojů s výrazně lepším výkonem akumulátorů. Rakouská firma je jedničkou na světovém trhu světelných čidel a dodává je téměř všem významným výrobcům smartphonů. Výzkum, vývoj a výroba těchto komponent se provádí ve Štýrsku na jihu Rakouska.

Materiály s povrchovou úpravou, které jsou nezbytné pro fungování displejů a části zařízení na výrobu vrstev polovodičů dodává firma z Tyrolska, která má výrobní závody v deseti dalších zemích.

Nejmenší reproduktor na světě vyrobený na bázi technologie MEMS pochází z Rakouska. Firma vyrábí rovněž zesilovače pro čipy NFC, snímače pohybu a mikrofony, které potlačují analogový šum.

Bezpečnost a odpovědnost

Dodavatelé technologie umožňující velkou část výměny ekonomických, politických i soukromých informací musí věnovat mimořádnou pozornost bezpečnosti svých produktů, řešení a služeb. Tuto odpovědnost spojují rakouské firmy v daném oboru s inovativním vývojem.

Obor telekomunikací přispívá rozhodujícím způsobem k úsporám energie. Umožňuje například inteligentní řízení elektrických sítí (Smart Grids) a snižuje emise CO2 prostřednictvím propojení volitelné mobility nebo možností virtuálních jednání. 

Výroba, užívání a likvidace telekomunikačních přístrojů je ale také spojena se značně negativními vlivy na životní prostředí. Ať již se jedná o vysokou energetickou náročnost a zatěžování životního prostředí při výrobě, spotřebu energie při provozu nebo ztráty surovin způsobené neodbornou recyklací. V této oblasti má tedy obor ještě enormní potenciál pro zlepšení.

Budoucnost 5G

Firmy pohání vpřed vývoj klíčových technologií pro nový komunikační standard 5G. Nové požadavky na množství dat, kapacitu, doby zpoždění a spotřebu energie otevřou dalším generacím celou řadu služeb a tím i nových trhů. Do této oblasti patří též virtuální realita, vozy bez řidiče, telemedicína, všudypřítomný internet věcí a mnoho dalšího.

Poslední aktualizace: : 05.01.2021