Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakousko se prostřednictvím svého systému recyklace sběrných surovin ARA a výroby tepla z odpadu již před lety vydalo cestou udržitelnosti ve využívání surovin. Rovněž na trhu měřicí techniky k určování kvality vody je globálním leaderem rakouská firma. Environmentální technologie mají v Rakousku, zemi oplývající přírodními zdroji a nedotčenou přírodou, dlouhou tradici. A mají své pevné místo i v rámci ekonomiky. Na jedno pracovní místo v odvětví environmentálních technologií připadají další dvě vytvořená pracovní místa v tradičním průmyslu.
listen

V bezmála každé domácnosti, každé komunální samosprávě, každé veřejné budově a každém výrobním zařízení byste nalezli integrovanou některou z environmentálních technologií. Velmi často není na první pohled viditelná, často je považovaná za samozřejmost, a někdy ji vezmeme na vědomí až tehdy, když (již) není k dispozici. Většina rakouských firem působících v tomto odvětví jsou malé a středně velké podniky, s úspěchem využívající své komplexní kompetence v oblasti environmentálních technologií ve prospěch svých zákazníků po celém světě - podíl vývozu u nich činí více než 80%.

Energetika a technika životního prostředí usiluje o zajištění zdrojů a řešení v souladu s ochranou klimatu a přírody. V oblasti obnovitelných energií a ekologické techniky v Rakousku najdeme jedinečnou koncentraci předních tvůrců inovací a technologií a představitelů trhu. Již počátkem 70. let zde došlo na společenské i politické úrovni k pochopení skutečnosti, že ochrana životního prostředí je důležitým faktorem pro zachování kvality života. Zákazníci z celého světa proto dnes v Rakousku nacházejí technicky vyzrálá řešení otázek budoucnosti, například

  • likvidace odpadů, recyklace, tepelného zhodnocení, úpravy biogenních zbytkových látek
  • zachování a měření čistoty ovzduší,
  • zásobování vodou, úpravy vody, čištění pitné vody

Obor je inovativní a orientovaný na vývoz, firmy neustále usilují o nalezení praktických řešení. Mimořádnou důležitost přitom má trvale udržitelná ekonomika a snahy o udržení materiálů v koloběhu. 

Hospodářský faktor: technika životního prostředí

Obor rakouské techniky životního prostředí, který tvoří z velké části malé a střední firmy, v současné době prochází rychlým technickým vývojem. Tato dynamika je podporována i cílenými zákonnými opatřeními. 

Ekologické inovace se odrážejí pozitivně přímo na ekonomice a z toho vyplývají výhody pro zákazníky rakouských specialistů. Zejména v oblasti recyklace se na trhu objevují nová řešení, která jsou hnacím motorem pro celá hospodářská odvětví. Opětovné zhodnocování skla, papíru, kovů a biogenních látek je v Rakousku na vysoké úrovni. Podíl opětovného zhodnocení sídlištních odpadů činí kolem 60 %. Rakouské firmy mají dostatečné know-how v oblasti potřebných technologií, logistických a organizačních procesů a služeb. 

Technologie budoucnosti s historií

Rakouské firmy již déle než 100 let využívají inovativní „zelené“ technologie. Kaplanova turbína, kterou v roce 1913 vyvinul rakouský inženýr Viktor Kaplan, je stále ještě významnou technologií pro využití vodní síly. Solární termické systémy zahájila své vítězné tažení v Rakousku a recyklační technologie a systémy z Rakouska se uplatňují na celém světě. 

Až k přelomu století byly těžištěm vývoje rakouských firem ochrana vody, zachování čistoty ovzduší a odpadové hospodářství. Dnes jsou osvědčené technologie v těchto oborech žádané po celém světě. Aktuálními tématy, kterými se v současnosti rakouské firmy zabývají, je průběžná optimalizace procesů recyklace a oběhového hospodářství, inovativní možnosti úpravy vody a biologické čištění vody. 

Vědecky podporované technologie pro životní prostředí

Vzdělání hraje velkou roli i v oblasti techniky pro životní prostředí, protože životní prostředí vyžaduje odborníky z mnoha různých oborů. Příkladem angažovanosti Rakouska v oblasti nových expertů je vzdělávání pro profesionály zabývající se biologickými zdroji na TU Graz(Technická univerzita Graz) . Tato technická univerzita vytvořila ve spolupráci s 13 vědeckými a hospodářskými partnery z pěti zemí, ke kterým patří například Green Tech Cluster Styria dva nové magisterské studijní obory zabývající se právě biologickými zdroji. Evropská síť pro trvale udržitelné inovace v oblasti energií, krátce „ESEIA“ podporuje vývoj nových průmyslových profesí „Biorefinery Engineers“ a „Bioressource Value Chain Managers“. 

Poslední aktualizace: : 07.01.2021