Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakouská architektonická škola si realizací významných mezinárodních projektů ukázkového rázu vydobyla celosvětově vysoké renomé, a to zejména svými speciálními projekty. Na rakouské know-how v oblasti projektování se mohou spolehnout i mezinárodní klienti. Je třeba zdůraznit i nové způsoby využívání materiálů rakouskými architektkami a architekty. Příkladem může být ohýbané sklo využívané pro konstrukci jedinečných fasád či využití dřeva. Daný materiál může být vytáčen, kroucen, ohýbán, svařován, připevňován hmoždinkami, využíván je nejen pro vnitřní vybavení, nicméně i pro fasády.
listen

Dřevostavby se v Rakousku obecně těší dlouhé tradicí, vyznačují se též doposud nepřekonanou mezinárodní expertízou. Nelze se proto divit, že celosvětově nejvyšší dřevostavba byla navržena právě rakouskou architektonickou kanceláří a následně i postavena  rakouským dřevařským podnikem. 

Spektrum výkonů

V Rakousku aktivně působí na 5 000  architektek a architektů, kteří se zabývají se poradenstvím, projektováním, tvorbou i plánováním stavebních záměrů, přičemž se podílí i na jejich realizaci. Architektonické kanceláře poskytují širokou škálu pracovních činností, počínaje celkovým spektrem pozemního stavitelství, přes realizaci interiérů, až po městskou výstavbu či  územní plánování. Rakouské architektonické kanceláře poskytují své expertízy v národním i mezinárodním měřítku od komplexních novostaveb, přes sanaci, rekonstrukci i údržbu budov. 

Vysoká úroveň vzdělání architektů též umocňuje kvalitu plánování „Made in Austria“. 

V souvislosti s činností architektů je třeba zdůraznit i velmi dobrou spolupráci s ostatními obory, rovněž i výtečné expertízy v oblasti trvalé udržitelnosti, vědomého zacházení s materiálem i správy zabezpečení.

Mezi rakouské architektonické firmy se řadí i tradiční firmy s dlouhou historií. Jde jednak o firmy prosazující projekty v celosvětovém měřítku, nicméně i o menší kanceláře, které svými speciálními projekty cíleně vystihují zájmy veřejnosti. Názorným příkladem odrazu rukopisu rakouských architektonických kanceláří představuje je budova Evropské centrální banky ve Frankfurtu, budova Musée des Confluences ve francouzském Lyonu či budova Dalian International Conference Center v Číně.

Speciální dřevostavby

V oboru dřevostaveb zaujímá  Rakousko vedoucí pozici. V roce 2015 byl například médií představen „HoHo Wien“. Dřevěný výškový dům se svými 24 podlažími představuje celosvětově nejvyšší budovu daného typu. Předpokladem dané různorodosti je inovativní konstrukční systém zabezpečující maximální flexibilitu užitkových ploch. Vyztužená betonová jádra slouží jeho otevírání, dřevěná konstrukce je poté určena veřejnému využívání budov, přičemž  podíl dřeva činí úctyhodných 74 %.

Heslo trvale udržitelného rozvoje

Rovněž i rakouská technologie pasivních domů je též mezinárodně poptávána. Z celkového počtu všech evidovaných pasivních domů vzniká každý pátý v Rakousku. V celosvětovém měřítku pochází téměř 40 % celkové energeticky vztažné plochy (2,58 mil. čtverečních metrů) z Rakouska.

Oblast trvale udržitelných zaznamenala v průběhu posledních desetiletích výrazný posun. Byly změněny právní předpisy, navíc jsou neustále zlepšovány technické možnosti. Dnes se staví tzv. domy plus, tj. stavby, jejichž výroba energie výrazně přesahuje energetickou spotřebu. Rakouské architektonické firmy jsou v daném směru výrazně otevřeny výsledkům činnosti výzkumu materiálu, díky nimž lze jakožto zdroj výroby energie využívat např. fasády.

Odborníci a odborncie z Rakouska

Rakouské architektky a rakouští architekti se vyznačují specifickým odborným vzděláním. Studium architektury nabízejí v Rakousku následující instituce: