Inhalt

Impressum

Standard Content Module
listen

Povinné údaje podle § 25 mediálního zákona

Sídlo

Rakouská hospodářská komora / Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
ADVANTAGE AUSTRIA
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vídeň
Rakousko
contact@advantageaustria.org

Odpovědný zástupce: Dr. Harald Mahrer, prezident

Působnost

Firma ADVANTAGE AUSTRIA disponuje celosvětovou sítí poboček a je agenturou zastupující rakouské zájmy v zahraničí. Tato firma je v rámci svého zákonného pověření ze strany Rakouské hospodářské komory (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ) největším rakouským subjektem nabízejícím služby a podněty pro všechny mezinárodní hospodářské činnosti. Firma ADVANTAGE AUSTRIA zastupuje jako zákonné zájmové zastoupení rakouské členy v tuzemsku i v zahraničí.

Zaměření internetové stránky

Podpora cílů na daném poli činností


S ohledem na technické vlastnosti internetu nelze ručit za autenticitu, správnost a úplnost informací na internetu poskytovaných. Nepřejímá se ani ručení za dostupnost nebo provoz předmětné domovské stránky a jejího obsahu.

V míře právně přípustné se vylučuje jakékoli ručení za bezprostřední, zprostředkované či jiné škody, nezávisle na jejich příčinách, jež vzniknou používáním či nedostupností dat a informací této domovské stránky.

Obsah této domovské stránky je chráněn autorským právem. Uvedené informace jsou určeny pouze pro osobní použití. Bez souhlasu odpovídajícího subjektu je zakázáno jakékoli návazné využití, zejména ukládání do databank, vytváření kopií či jakákoli forma obchodního využití, jakož i předávání třetím osobám - a to i částečně nebo v přepracované podobě. Jednotlivé obsahy této platformy dávají k dispozici spolupracující partneři. Tyto příspěvky jsou vyznačeny linky v podobě loga a nemusejí nutně odpovídat názoru WKÖ / ADVANTAGE AUSTRIA.

Propojené linky na stránky www.advantageaustria.org jsou vítány. Není povoleno propojení jednotlivých stránek naší nabídky do cizích rámců.

Informace k rovnému přístupu k pohlaví

Všechny údaje a formulace na stránkách www.advantageaustria.org a ve všech dokumentech, které lze z těchto stránek stáhnout, jsou v zásadě (míněny) bez konkrétního zaměření na gramatický či přirozený rod a je potřeba je i takto interpretovat. Např. výrazem "spolupracovník" se vždy míní též "spolupracovnice".

Poslední aktualizace: : 01.04.2021