Inhalt
industry page

Poradenství

Rakouské znalostní poradenství rychle a trvale roste tempem téměř o 7% ročně. S více než 7 500 zaměstnavateli a 70 000 zaměstnanci se jedná o edno z odvětví, které má potenciál pro další růst, prosazování inovací a vytváření nových pracovních míst. Jednou z konkrétních oblastí, kde je prostor k růstu, je zabezpečení informací a dat. Poradenství z Rakouska – Surprisingly Ingenious
facts & figures

Čísla a fakta - Poradenství

 • 29,9%

  exportní kvóta v IT

 • 9,92

  mld. EUR výnosy z exportu

 • 243.700

  zaměstnaných information & consulting

 • 110.375

  podniků

Pomoc a kontaktní osoba

Můžeme Vám pomoci?

Propojíme Vás s rakouskými obchodními partnery a poskytneme Vám informace o Rakousku jakožto lokalitě pro podnikání.

Rakouské firmy