Inhalt

Přehled

Standard Content Module

Klient je vždy nejdůležitější, tak zní klíčová zásada rakouských bank a pojišťoven, ať již domácích či zahraničích. Rakouský bankovní sektor je prostřednictvím dceřiných bank zastoupen v celé řadě zemí, například na území celé východní Evropy je přítomna jeho silně rozvětvená síť, přičemž výzvy související úzce s digitalizací jsou zde překonávány navázáním bližšího vztahu s klienty.  

listen

Automat, díky kterému zcela snadno a za několik málo minut budete moci uzavřít pojistnou smlouvu na Vaše vozidlo? Cestovní pojištění prostřednictvím SMS? Individuální pojistné poradenství před nadcházející dovolenou, kterou strávíte v koňském  sedle či pěší turistikou? Žádný problém: Rakouský sektor pojišťovnictví poskytuje služby nejrůznější povahy, má dlouhodobou tradici a je inovativní. Je mezinárodního rázu  a silně zastoupen především v mnohých zemích východní Evropy.

Tradice a stabilita

Pojišťovny a banky v Rakousku charakterizuje tradiční povaha i struktura. Bankovnictví v Rakousku je výrazně prezentováno především prostřednictvím místních úvěrových institucí a zemských bank. Pojišťovnictví se v Rakousku těší dlouhodobé historii, což úzce podmiňuje i četné zkušenosti v oblasti pojišťování osob, zvířat i majetku, stejně tak i v oblasti zabezpečení i tvorby majetku.

Získávání vkladů a poskytování úvěrů je klíčovou činností rakouských spořitelen a bank. Úvěry tak i v průběhu poslední finanční krize působily jakožto stabilizační faktor.

Produkty rakouských pojišťoven se dělí na domácí a mobilní oblast, na pojištění související s penzí i zabezpečením na stáří a na produkty z oblasti zdravotnictví a pečovatelství.

Poskytovatelé  nejrůznějších typů rakouského pojištění jsou pojistitelé působící pod státním dohledem, v oblasti zdravotnictví a pečovatelství se poté jedná o oblastní či závodní nemocenské pokladny.

Bezpečnost na mnoha trzích

Země střední a východní Evropy se z hlediska životního standardu a kvality života ubírají dobrou cestou. To znamená i růst poptávky po spolehlivých službách z oblasti finančnictví a pojišťovnictví.  Požadovány jsou zejména inovativní servisní služby, přičemž  rakouské společnosti z oblasti bankovnictví  a pojišťovnictví mají z tohoto hlediska co nabídnout. Mnohé rakouské instituce v daném oboru  aktivně působí již po dlouhou dobu, znají proto dobře trhy i potřeby zákazníků.

Inovace pro zákazníky

Rozhodujícím faktorem úspěchu je v dnešní době digitalizace produktů a služeb. Právě v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví, kde člověk stojí v ohnisku zájmu, je rovnováha mezi tradiční cestou odbytu a digitální inovací klíčovým faktorem.

Pod heslem „FinTech“ a „InsurTech“ se skrývá celá řada vývojových produktů, které se stále více uplatňují v „průmyslu“. bankovnictví i pojišťovnictví. Patří sem multibanky, rovněž i využívání mobilních digitálních komunikačních systémů, které se pro zákazníky bank a pojišťoven staly již zcela běžnou součástí každodenního života. Jednoduché pojišťovací produkty jsou dnes z velké části prostřednictvím doporučovacích systémů realizovány na internetu.

Tradiční podniky v daném oboru se proto musí přizpůsobovat rychlému inovačnímu tempu i  rušivému potenciálu nových technologií. Zákazníci bank využívají výhod poskytovaných moderní nabídkou, např. v oblasti digitální platby nebo moderní bankovní platformy a současně ale i výhod vysoké úrovně osobního poradenství. Bankovnictví má být jednoduché, současně však i bezpečné. Tato skutečnost má být klíčovou kompetencí tradičních bank, jelikož nabízejí odborné poradenství, dlouhodobé vztahy i serióznost. Přičemž pro pojišťovny dnes více než kdy jindy platí, že musí co nejrychleji a nejlépe identifikovat potřeby a přání svých zákaznic a zákazníků.

Odpovědnost

Finanční a pojišťovací sektor přispívá k hospodářským i společenským úspěchům na několika úrovních:

  • jakožto poskytovatel služeb zákazníkům
  • jakožto firma podporující národní hospodářství
  • jakožto Corporate Citizen pro společnost

Rakouské banky a pojišťovny přijímají odpovědnost, čímž získávají, rovněž si tak i udržují svůj nejcennější majetek: důvěru svých zákazníků.