Inhalt

Přehled

Standard Content Module
V Rakousku se nachází nejen největší podzemní ložisko wolframové rudy v rámci západního světa, největší naleziště mastku ve střední Evropě a největší naleziště ocelku na světě. Najdete zde rovněž světového leadera na trhu žáruvzdorných produktů a technologického leadera v oblasti používání recyklovaného materiálu s obsahem nerostných surovin. Při získávání surovin jsou v této branži dodržována pravidla udržitelnosti a získávané produkty nabývají rozmanitých podob – jsou inovativní, nákladově efektivní a dokáží splnit i ty nejnáročnější a vysoce specifické požadavky zákazníků.
listen

Suroviny pro běžný život

Žádné produkty bez minerálních surovin, ani den bez minerálních surovin. Bez minerálních surovin by neexistovaly žádné domy, vlaky, silnice, časopisy, počítače nebo mobily. Rakouské hornictví poskytuje vysoce kvalitní suroviny, které bývají zpracovávány pro produkty žádané na celém světě. Jeden příklad: Železná slída z Rakouska se používá v nátěrech na ochranu proti korozi od mostu přes Bospor v Turecku až po Harbour Bridge v Sydney.

Přestože se v Rakousku jedná o relativně malý sektor, jsou produkovaná množství jednotlivých surovin v celosvětovém měřítku nezanedbatelná. Například v produkci magnezitu je Rakousko na 5. místě, u wolframové rudy je to 7. místo a u mastku 11. místo světového žebříčku.

V daném oboru se dobývají a zpracovávají minerální suroviny jako rudy (železná ruda, wolfram, železná slída) a průmyslové minerály (magnezit, sůl, mastek a leukofylit, grafit, kaolín aj.) podle specifikací zákazníka a jsou rovněž poskytovány specifické služby na konci životního cyklu produktu.

Rakouské hornictví zahrnuje dobývání minerálních surovin ve více než 1200 povrchových nalezištích (povrchové díly, lomy, „štěrkové jámy“) a 40 podzemních nalezištích. Mezi vysoce specializovanými rakouskými firmami najdeme celou řadu předních představitelů světového trhu a špičkové technologie. Jejich produkty jsou vzhledem k mimořádným vlastnostem žádané na celém světě.

Příklad: průmysl ohnivzdorných materiálů

Rakouský průmysl ohnivzdorných materiálů je pověstný svými speciálními řešeními: ohnivzdorné produkty pro „Clean Steel“, tiskárny 3D, simulační programy pro celé výrobní linky v průmyslových oborech zákazníků (simulace toku), to všechno jsou technologické produkty se světově uznávanou kvalitou. Mimořádné postavení však rakouský obor zaujímá i z hlediska energetické efektivnosti a inovací při recyklaci.

Příklad: mastek

Rakouská firma pro dobývání mastku vyvinula speciální metodu, kterou vyrábí nejjemnější mletý mastek s vynikajícími vlastnostmi, určený pro výrobce plastů. V kompaktní podobě je dodáván zákazníkům na celém světě. Firma podává technické maximální výkony při proudovém mletí i při hledání logistických řešení při prodeji inovativních produktů.

Trvale udržitelný rozvoj

Rakouské firmy zpracovávající suroviny nastavují nová měřítka pro zacházení s přírodními zdroji. Právní požadavky kladené na průmyslové podniky, certifikace a koncernové, resp. firemní směrnice tvoří souhrn předpisů pro zajištění trvale udržitelného rozvoje při zacházení se surovinami v hornictví.

Cílem je co možná úplné využití ložisek při získávání surovin. K ochraně životního prostředí pak přispívá rekultivace, resp. renaturace prostoru, který po povrchové těžbě zůstává. Pokud je to možné, využívá se pro šetření primárních surovin recyklace. Aspekty správné politiky ochrany životního prostředí jsou respektovány i při používání dalších zdrojů, jako je energie a výrobní prostředky. Trvale je nutné mít na paměti: Minerální suroviny jsou také základem pro energetickou efektivnost a ekologičnost produktů, které se z nich vyrábějí.

Vzdělávání

V Rakousku existuje řada možností, jak mohou experti v oblasti hornictví získat potřebné znalosti:

Poslední aktualizace: : 21.12.2020