Inhalt

Přehled

Standard Content Module
V odvětví lékařských technologií působí v Rakousku kolem 480 podniků. Jejich roční obrat přesahuje částku ve výši sedmi miliard eur a představují významnou, na zahraniční klientelu orientovanou součást rakouské ekonomiky. Vedle globálně úspěšných tradičních firem na tomto poli působí rovněž pozoruhodné start-upy, např. v oblasti IT řešení pro zdravotnictví.
listen

Lékařsko-technické přístroje a příbuzné technologie tvořily vždy důležitou součást rakouského průmyslu v oblasti Life Science. Obory činnosti v tomto odvětví jsou velmi různorodé: od testů krevního cukru až po invalidní vozíky, od skenerů CT až po injekční stříkačky. Na mezinárodní trh přinášejí rakouské firmy lékařskou techniku, farmaceutické produkty, přípravné materiály, ale i inženýring a různé služby. 

V rámci odvětví vyznačujícím se specializací a inovací využívají zákazníci z celého světa bohatého know-how i výzkumné struktury svých rakouských partnerů. Stále více se uplatňují i rakouské služby v oblasti zdravotnictví, ať se již jedná o operace, rehabilitace nebo preventivní medicínu a wellness.

Speciální vědomosti

Vynikající roli má v daném odvětví elektromechanická lékařská technika. K jejím dodavatelům patří také firmy, které se specializují na výrobu přístrojů pro měření EKG nebo EEG. Četné firmy se zaměřily na vývoj a dodávky softwaru pro lékařské účely, telemedicínu a E-Health. K produktům těchto firem se řadí například softwarová řešení, která pracovníkům klinik umožňují lokalizaci a sledování pacientů v reálném čase, například systémy nouzového volání a ochrany pro dezorientované osoby.

Rakouští vědci a odborníci v průmyslu mají velký náskok zejména v oblasti aktuálního vývoje ultrazvukové a magnetické rezonanční tomografie (MRT). Vyvíjejí s podporou IT klinické diagnostické zobrazovací postupy a systémy, které slouží pro evidenci a zpracování záznamů v nemocnicích a zdravotnických zařízení.

Kompetence u lékařských řešení

Jeden z hlavních dodavatelů lékařsko-technických řešení a služeb v Rakousku spojuje pod jednou střechou kompetence v oblasti diagnostických zobrazovacích systémů spolu s výzkumem a vývojem léčiv. 

V Rakousku sídlí firma, která je hlavním dodavatelem implantátů pro neslyšící. Díky 30-ti letému specializovanému výzkumu je dnes tato firma první volbou, jedná-li se o rozšiřování technických a vědeckých znalostí v oblasti sluchových implantátů. 

Vedoucí představitel trhu pro výrobu mikrostrukturovaných polymerových čipů provozuje v Rakousku certifikovaný výrobní závod a pokrývá kompletní řetězec tvorby hodnot od vývoje, přes výrobu a zajištění kvality až po logistiku. Splňuje přitom všechny regulační předpoklady cílových trhů. 

Rakouská high-tec firma patří v oblasti bezpečnostní techniky a komunikace pro nemocnice a ústavy k hlavním představitelům světového trhu. Vyvíjí, vyrábí a prodává, kromě jiného, zařízení pro přivolávání zdravotních sester usnadňující každodenní práci pečovatelského personálu v nemocnicích a domovech důchodců. Poskytuje tak pacientům jistotu, že si v případě potřeby mohou kdykoli přivolat pomoc. Mezinárodní propojení je zabezpečeno dceřinými firmami v Polsku, Švédsku a Maďarsku i zastoupením v České republice, na Slovensku a v Rusku. 

Inovativní tradiční firma z Rakouska vyvíjí individuální řešení pro transport krevních vzorků, léků a dalších potřeb,  přispívá tak k zajištění optimální péče o pacienty. Ošetřovatelské stanice, laboratoře a lékárny profitují z možnosti omezení manuálních rutinních prací, dokonalého systému sledování přepravy a vyloučení zdrojů chyb. Přímé napojení na roboty v lékárnách a na laboratorních linkách poskytuje více času, jistoty a kvality pro péči o pacienty.

Další rakouská firma již déle než 145 let vyvíjí, vyrábí a optimalizuje záchranná vozidla. Každým rokem se zde vyrobí a exportuje více než 1000 těchto vozidel. Dodavatel má další pobočky v Německu, na Slovensku a v Rumunsku. Navíc je zapojen do celosvětové sítě obchodních partnerů.

Budoucnost

Jako průřezový obor  dnes zdravotnictví kromě aktivit zaměřených přímo na pacienty zahrnuje i četné další oblasti hospodářské činnosti. „Zboží zdraví“ nabývá vzhledem k demografickým změnám trvale na významu a v souladu s tímto aspektem se mění i trhy a obory. Poptávka je po inovativních lékařských produktech, které mohou zaručit optimální péči o pacienty v domácím prostředí a zvýšit kvalitu jejich života.

V oblasti propojeného a mobilního zásobování zdravotního sektoru se důležitým podnětem pro technologické inovace stává digitalizace. Connected Healthcare nabízí nové náměty a řešení, které zcela změní systém zásobování v oblasti medicíny. Zdraví by se mohlo stát spouštěcím faktorem těch největších inovací a technologických změn, které nás v budoucnu očekávají.