Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Budoucnost patří městu a pro Vídeň to platí dvojnásobně: v roce 2017 bylo hlavní město Rakouska poradenskou agenturou Mercer již poosmé v řadě prohlášeno městem s nejvyšší kvalitou života. Vídeň je též velmi oblíbená i mezi expatrianty. V dílčích kategoriích kvalita vody, zdravotní péče, kanalizace, veřejná doprava a školství dosáhla metropole na Dunaji nejvyššího počtu bodů. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že rakouské a především vídeňské nemovitosti jsou žádanými investičními objekty.
listen

Nemovitosti v současné době představují jedinou možnost výnosného a trvalého uložení kapitálu. Restrukturalizace světové ekonomiky a očekávaný nárůst obyvatelstva v nově industrializovaných a rozvojových zemích potřebu atraktivních nemovitostí zvyšují. Všude na světě roste touha po individualitě, hranice mezi domácím a pracovním prostředím se stírají, obydlené oblasti se rozrůstají. Poskytovatelé služeb v oblasti nemovitostí na tento vývoj reagují flexibilními nabídkami a inovativními náměty.

Rakouské tradiční firmy znají domácí trh, oblast poradenství a zprostředkování nemovitostí působí však i přeshraničně a využívá dobrých kontaktů z minulosti a sítí s východními sousedy. I oddělení nemovitostí v rakouských bankách disponují rozsáhlými znalostmi o trhu ve střední a východní Evropě a dlouholetými kontakty. 

Rakouské expertky a experti v oboru real estate a management nemovitostí se zabývají všemi typy objektů a nabízejí své služby od vytvoření projektu a realizace přes klasickou správu nemovitostí i komplexní servis pro správu a údržbu nemovitostí až po vyhodnocení portfólií a poradenství pro investiční objekty.

Investiční objekty

Nízké úroky vedou k tomu, že nemovitosti jakožto typ investice nabývají na atraktivnosti. Mezi lety 2010 a 2015 se ceny bytů zvýšily v průměru o více než 20 %. Kromě hlavního města Vídně se dnes do hledáčku investorů stále více dostávají hlavní města spolkových zemí Salcburk, Graz a Linec.

Poptávka je zejména po činžovních domech a bytech v osobním vlastnictví. Ty přinášejí vyšší hodnotu a průběžné zisky z pronájmu. Rakouští experti na nemovitosti pomáhají svým zákazníkům při rozhodování ohledně polohy, infrastruktury a velikosti bytu. 

Jako poskytovatelé kompletních služeb v oboru nemovitostí provádějí hodnocení nemovitostí a portfólií, zabývají se poradenstvím v souvislosti s investicemi do objektů, vytvářením projektů, prověřováním due diligence, správou portfolia a financováním a kontrolou nemovitostí.

Trvale udržitelný rozvoj

Význam trvale udržitelného rozvoje a ekologie bude v architektuře, hospodaření s nemovitostmi, výstavbě domů a měst i nadále vzrůstat. Při výběru bytů hrají stále větší roli faktory jako šetrný přístup ke stavebním pozemkům, používání zdravých a přírodních materiálů a ekologické získávání energie.

Rakouské expertky a experti v oblasti nemovitostí znají trendy a inovativní řešení. Ať se již jedná o samostatné a efektivní získávání a využívání energie při výstavbě a správě budov, stavby ze dřeva nebo zvyšování efektivnosti pomocí digitalizace při řízení staveb i budov, mají firmy podnikající v tomto oboru zajištěnu budoucnost.

listen

Poslední aktualizace: : 23.12.2020