Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Nezáleží na tom, zda je léto nebo zima: Rakousko má v oblasti sportovních a volnočasových aktivit rozhodně co nabídnout: lyžařské sporty, pěší turistiku, přírodní krásy, muzea, lidové zvyky, architekturu, městskou turistiku, zdravotní turistiku, kulturní akce, prvotřídní pohostinství, kulinářské lahůdky, vína, hotely té nejvyšší úrovně. A to vše s individuálním a osobním přístupem, neboť 80% poskytovatelů služeb v oblasti turistiky představují v Rakousku rodinné firmy.
listen

90 000 firem zabývajících se turistickým ruchem a volnočasovými aktivitami zahrnuje obory jako gastronomie, hotelnictví, volný čas a sport, cestovní kanceláře, kina, kulturní a zábavní podniky a podniky zaměřené na zdraví. Hodnota přímého i nepřímého zisku činí  činí cca 56,5 mld. eur za rok, tj. více než 16 % hrubého domácího produktu (HDP). Cestovní ruch a volnočasové aktivity zabezpečují  v Rakousku přímým či nepřímým způsobem kolem 715 000 pracovních míst.

Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe der WKÖ (Svaz volnočasových a sportovních podniků při Rakouské hospodářské komoře) sdružuje více než 30 profesních skupin. Mimo jiné jsou k nim řazeni též turističtí průvodci, podniky fitness, jezdecké stáje, pronajímatelé člunů, provozovatelé kempů, taneční školy nebo kasina a provozovatelé automatů.

Expertní přehled země a lidí

Oblast cestovních kanceláří je v Rakousku charakterizována velkou řadou malých firem, mezi nimi nalezneme převahu firem zaměstnávajících jednoho až devět zaměstnanců. Organizováním cest se dnes zabývá kolem 730 cestovních kanceláří.

K pozitivnímu image Rakouska podstatně přispívají turističtí průvodci. Přibližují návštěvníkům umění a kulturu, přírodu i životní styl v Rakousku. Jsou znalci historie i současného života. Návštěvníci si pomocí platformy mohou vybrat průvodce hovořící jejich jazykem a sestavit si zcela individuální program.

Vynikající organizace na všech úrovních

Eventy jsou oblastí, ve které Rakousko jako turistická destinace v rámci mezinárodní konkurence zaujímá prvořadé postavení. Osobitostí jsou velké události jako ples v opeře nebo lyžařské závody, které se v mnoha zemích již staly pojmem. I v tomto oboru hrají svou roli trendy, například digitalizace, trvale udržitelná turistika a turistika pro zdraví. 

Mimořádná pozornost je zejména u velkých akcí věnována bezpečnosti, protože i ta je důležitým aspektem, proč zvolit Rakousko za cílovou destinaci. Nabídku doplňuje vynikající hotelová infrastruktura a nejlepší dopravní napojení na mezinárodní trasy. 

Převzít odpovědnost 

Rakouské firmy mohou být vzorem pro třídění odpadu a redukci jeho množství, energeticky úsporné způsoby stavění, využívání alternativních forem energie a elektromobilitu.

Mimořádné jsou i úspěchy týkající se etických otázek při zacházení s potravinami, šetrného využívání přírody pro turistické účely a možností bezbariérového pohybu. Přísné rakouské předpisy v oblasti compliance, tedy prevence proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti, ovlivňují zejména špičkovou gastronomii.

Profesionální péče na sjezdovkách

K úspěšné nabídce oboru patří i kvalifikovaní rakouští lyžařští instruktoři, jejichž schopností využívají i další země.  Österreichischer Skischulverband (Rakouský svaz lyžařských škol) společně s podobnými svazy spolkových zemí vytvořil výukovou lyžařskou dráhu,  aby byly respektovány změny i vývoj v rámci lyžařského průmyslu. 

Zvláštní nabídka: Výuka lyžování ve třech dnech. Tato kampaň nabízí začátečníkům, rodinám nebo těm, kteří si chtějí své dovednosti osvěžit, možnost připravit se v některé z mnoha profesionálních rakouských lyžařských škol na (nový) vstup na lyžařskou dráhu. 

Vzdělávání 

Vzdělávání hraje v Rakousku v oboru sportu a volného času velmi důležitou roli a jeho výsledky se těší mezinárodnímu uznání. Zárukou dobré kvalifikace pracovníků je vzdělání získané v duálním systému i certifikace. Jen turistický sektor nabízí deset možností kvalifikace, z nichž každá představuje specifické povolání s jasným profilem požadavků.  

Důkladné vzdělání pracovníků je pro zemi s vysoce rozvinutým turistickým ruchem, jako je Rakousko, mimořádně důležité, a proto je nabízeno na 28 odborných školách, v podobě studijního oboru cestovní ruch. Výsledkem je nejen národní, ale i mezinárodní uplatnění mnoha renomovaných šéfkuchařů a manažerů předních hotelů a zařízení zabývajících se zábavou a zdravím. 

Events Go green 

Mnozí pořadatelé v Rakousku si přejí, aby zábavní akce měly trvale udržitelný charakter. Existuje platforma, která je spojí s podniky, které také možnosti v oblasti zážitků nabízejí.

Ať už se jedná o vhodné místo, hotel splňující ekologické požadavky nebo cateringovou službu nabízející pohoštění ve stylu bio, nezapomenutelné zážitky lze v Rakousku naplánovat od samého počátku – od opakovaně použitelných kelímků až po zábavní techniku a vybavení. 

Věděli jste, že...

Vídeň patří mezi 5 prvních kongresových měst na celém světě?
Dunaj je řekou, po které se plaví nejvíce kabinových lodí na světě?