Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Firma jež vyrábí 12 000 traktorů ročně, světový leader ve výrobě ovocných přípravků a krmiva umožňujícího snížit míru podávání antibiotik hospodářským zvířatům, stejně tak i celosvětově přední výrobce  zemědělských strojů se vyznačuje zkušenostmi přesahujícími období 140 let: Rakouské zemědělství je velmi rozmanité. Relativní strukturální roztříštěnost uvnitř vlastní země umocnila vynalézavost rakouských zemědělců, rovněž i napomohla prosazení pracovních postupů příznačných pro trvale udržitelné hospodářství. Proto též Rakousko v oblasti biologického zemědělství v rámci celé EU zaujímá prvenství.
listen

Agrárním hospodářstvím zahrnuje na jedné straně polní hospodaření i  zahradničení, na straně druhé živočišnou výrobu. Dále daná oblast  zahrnuje i výrobu osiva, krmiva, hnojiva, přípravků na ochranu rostlin, rovněž i  výrobu zemědělských strojů a vozidel.

V Rakousku působí kolem 190 000 zemědělských podniků. Agrární hospodářství je spíše výrazněji rozčleněno na menší  podniky, výrazně však inklinuje k systému trvale udržitelného hospodaření, charakterizuje jej též uvědomělé a šetrné  zacházení s přírodou. V zemědělství je zaměstnáno pouze 2,5 % obyvatelstva, nicméně  agrární hospodářství plní nepostradatelnou úlohu v oblasti  zásobování  zemědělskými produkty i péči o kulturní krajinu.  Podíl rodinných farem je vysoký, přičemž více než polovina z nich je provozována v podobě vedlejšího podnikání. 

Zemědělské stroje

Výroba zemědělských strojů  v Rakousku je  vysoce specializovaná, flexibilní i inovativní. Paleta produktů je nebývale  rozsáhlou. Klíčovým bodem v rámci  výroby zemědělské i lesnické techniky jsou v Rakousku traktory. Kromě nich se vyrábějí stroje a nářadí určená pro zpracování půdy (např. brány, pluhy), luční hospodářství (sekačky, obraceče sena atd.), komunální vozidla, zemědělské přívěsy, stájová zařízení, zavlažovací systémy, komunální technika a sekačky dříví. Tyto stroje a nářadí usnadňují práci a zvyšují efektivnost zemědělské výroby.

Trvale udržitelný rozvoj

Rakouské zemědělské bioprodukty se pro jejich vysokou kvalitu těší mimořádné oblibě. Za dodržování vysokých standardů však  nezodpovídají pouze přísné rakouské zákony. Myšlenka biovýroby je v  Rakousku výrazně prosazována  již od 70. let minulého století a aspekt trvale udržitelného rozvoje vystupuje  již dlouhou dobu v úloze nezpochybnitelného marketingového i prodejního argumentu. Pro trvale udržitelný způsob hospodaření jsou malá podniková zařízení velkou výhodou, proto dnes Rakousku svým 20% podílem ekologických pěstebních ploch patří evropské prvenství.

Rakouské produkty po celém světě

Cukr, škrob a ovoce představují tři klíčové produkty určitého rakouského podniku, jenž aktivně působí celkem v 26 zemí na více než 55 stanovištích. Sortiment zahrnuje bioetanol, potravinový cukr, škrob pro textilile a papírenské výrobky, jablečný koncentrát a též ovocné přísady do jogurtů jakožto mimořádně úspěšný produkt.  Každý třetí ovocný jogurt na  světě obsahuje ovocné přísady rakouského výrobce. 

Tradiční rakouský rodinný podnik se díky inovacím v oblasti výroby zemědělských strojů a nářadí stal hlavním hybatelem mechanizace v zemědělství. Postupně rozšiřoval  paletu svých produktů a dnes již celistvě pokrývá proces sklizně: stroje pro sklizeň sena, nakládací vozy, sklizňové vozy a silážní přívěsy, stroje pro zpracování půdy od pluhů až po secí stroje. Vynikající kvalita produktů si získává zákazníky v mnoha zemích.

Tradice se setkává s inovací

Agrární technika je atraktivním trhem budoucnosti s vysokým inovativním a vývojovým potenciálem. Heslem je digitalizace zemědělské techniky, která poskytuje uživatelům cenné informace a usnadňuje tak jejich rozhodování i volbu příslušného opatření. Důležitou bodem budoucnosti  je otázka automatizace při výrobě potravin, stejně tak i získávání surovin důležitá i otázka automatizace, čímž se rakouští inženýři v oboru zemědělství stále více zabývají.

Značný podíl výzkumné činnosti  je věnován oblastem osiva a krmiv. Přísady do krmiv, které chrání zdraví zvířat deaktivací mykotoxinů v kontaminovaném krmivu, jsou jen příkladem velmi ceněné průkopnické činnosti, která je konfrontována s výzvami budoucnosti v rámci oboru, jenž se vyznačuje dlouhou historií.