Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Být lídrem světového trhu v oblasti inovativních stavebních technologií existujícího již 200 let? V Rakousku je to možné. Tato v roce 1819 založená firma zdokonalila tradiční a osvědčený stavební materiál, jakým je cihla, takovým způsobem, aby odpovídal zcela nejaktuálnějším požadavkům na tepelně izolační vlastnosti. Tyto cihly ztělesňují snahu o zodpovědné nakládání se zdroji, snižování spotřeby energie a dlouhodobé úspory nákladů. Jak ukazuje příklad: Ochrana klimatu je skutečnou příležitostí pro zajištění trvalé udržitelnosti a získání konkurenční výhody. Přední postavení si rakouské firmy vydobyly rovněž v oblasti informačního modelování budov (BIM - Building Information Modeling), využívané pro projektování, výstavbu a provoz budov se softwarovou podporou.
listen

Hlavní myšlenkou ekologického stavebnictví je poznatek, že ekonomika, ekologie a společnost jsou vzájemně souvisejícími systémy. Ekologická budova se vyznačuje vysokou ekologickou, ekonomickou a sociálně kulturní kvalitou. Výsledkem je přidaná hodnota pro životní prostředí i pro společnost. Sektor výstavby budov z hlediska spotřeby energie a emisí CO2  s podílem 40 % výrazně předstihuje v celém evropském prostoru dopravu a průmysl. Používání nových technologií ve stavebnictví v sobě tedy skrývá enormní možnost úspor. V otázce klimatu představují energeticky efektivní budovy z hlediska účelné strategie důležitý doplněk k obnovitelným energiím.

Ekologické stavby mají mnoho tváří a vyžadují speciální plánování, správné materiály a odborné provedení. V oblasti technologie budov se Rakousko v posledních 20 letech stalo jednou z předních zemí. Paleta produktů zahrnuje vysoce moderní okna a dveře, větrací zařízení vhodná pro pasivní domy i automatické vytápění biomasou a solárními zařízeními. Součástí rakouského systému je samozřejmě i certifikace budov. Zákazníci z celého světa vyhledávají v Rakousku specialisty v oblastech

  • projektování a poradenství
  • stavební materiály
  • technika budov
  • obnovitelné energie
  • výzkum a vývoj

Rakouské firmy však nejsou úspěšné pouze v oblasti nové výstavby ekologických budov. Stále častěji se daří zvyšovat energetickou efektivnost stávajících objektů přestavbou a sanacemi do takové míry, aby bylo možné podstatně snížit provozní náklady.

Vzorové projekty - i mezinárodně

Rakouští dodavatelé zaujímají vedoucí postavení ve všech oblastech týkajících se ekologického stavitelství. Důkazem jsou četné ukázkové projekty, např. dům LISI. Jedná se o první rakouský příspěvek do soutěže Solar Decathlon, nejvýznamnější soutěže v oblasti solárního a ekologického stavebnictví. Dům LISI je efektivní kombinací zásad pro využití modulární lehké konstrukce, ekologických materiálů a obnovitelných energií. LISI vytváří dostatek energie pro pokrytí denní potřeby obyvatel.

Dalším projektem je kancelářská výšková budova s plusovou energií, postavená v kampusu Getreidemarkt Technické univerzity: Jedná o první výškovou administrativní budovu na světě, která dodává do sítě větší množství energie, než vyžaduje její provoz. 

A nelze opomenout ani výškový dřevěný objekt „HoHo Wien“, pro jehož výstavbu  od přízemí nahoru bylo ze 75 % využito dřevěných materiálů. Projektanti zde předložili ukázku ekologické stavby, dokázali možnost šetření zdroji, přispěli též k ochraně klimatu. Jeden krychlový metr použitého dřeva ulehčí atmosféře až o dvě tuny CO2.

Tyto jedinečné rakouské projekty splňují po všech stránkách maximální požadavky na architekturu i plně respektují cíle ochrany klimatu stanovené EU. Mnohé rakouské expertky a mnozí experti, kteří pracují na ukázkových projektech, vystupují společně na mezinárodních fórech společně, aby napomohli vzájemné spolupráci projektantů a realizačních firem a poskytli tak podnět k dalším inovacím. Tímto způsobem byly například vybudovány první pasivní domy v Kanadě a Indonésii. Téma energetické efektivnosti se týká celého světa a neustále nabývá na významu. Pro budoucnost to znamená trvalý růst zájmu o rakouský vývoj v mezinárodním měřítku.