Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Jedna z celosvětově největších administrativních budov s hybridní stavební konstrukcí s použitím dřeva (výška 21 metrů, šířka 16 metrů a celková délka 120 metrů) stojí v Rakousku. V oblastech dřevostaveb, pasivních domů a budov s pozitivní energetickou bilancí jsou rakouské firmy tím, kdo udává směr.
listen

Pokud vezmeme v úvahu všechny hospodářské obory přímo závisející na stavebnictví, jedná se o jednoho z největších zaměstnavatelů v celém národním hospodářství. Stavebnictví se také podstatnou měrou podílí na tvorbě majetku. Přibližně 70 % celkového rakouského investičního majetku tvoří stavby.

Pozemní stavitelství je dnes v celém Rakousku reprezentováno asi 4 250 firmami, které zaměstnávají celkem kolem 110 000 osob. Struktura jednotlivých firem je velmi rozdílná. Najdeme zde velké firmy zaměřené na stavby na klíč i klasické řemeslné podniky se dvěma až deseti zaměstnanci. Číslo jedna rakouského stavebnictví zaměstnává přibližně 10 300 pracovníků a obrat vytvořený stavebními pracemi dosahuje 14 mld. eur ročně. 

Hlavní aspekty: Trvale udržitelný rozvoj

Mimořádných úspěchů dosahují rakouské firmy v oblasti pozemního stavitelství a stavebních hmot při zavádění ekologických zásad. Zaměřují se totiž na přirozené, ekologické, obnovitelné a recyklovatelné materiály, jako je dřevo, jíl, vápno, kámen a pro stavby i izolace využívají přírodní materiál.

Svými stavbami ze dřeva a používáním dřevěných produktů jako jsou okna, podlahy a nábytek se rakouské firmy dostávají na nejvyšší příčky mezinárodních žebříčků. Totéž platí pro energetickou efektivnost, ekologické a energeticky úsporné stavby (nízkoenergetické, pasivní a plusové domy) a digitalizaci ve stavebnictví. 

Rakouské firmy reagují na výzvy budoucnosti nejen v oblasti energie a ochrany životního prostředí, ale i při využívání budov. V oboru působí celá řada odborníků na integrální a modulární stavby, víceúčelové využívání a stavby odpovídající potřebám jednotlivých generací (flexibilita, bezbariérovost).

Inovace 

Pokud jde o stavební hmoty, disponují rakouské firmy rozsáhlým know-how. Dlouholetá tradice se zde propojuje s inovativním řešením. Rakouské firmy vyvinuly například systém vnitřních izolací s mimořádnou energetickou efektivností, suchý beton, který lze zpracovávat bez míchaček, jedinečné plnohodnotné cihly a plně automaticky vyráběné armokoše pro železobetonové stavby. 

Velká budoucnost

Prudce pokračující urbanizace v rozvojových a nově industrializovaných zemích otevírá stavebnímu průmyslu do budoucna rozsáhlé trhy. Do roku 2025 bude například tržní objem v oboru pozemního stavitelství v regionu Asie/Pacifik narůstat o sedm procent ročně. 

Většina budoucích možností v pozemním stavitelství vychází z nutnosti vytváření vhodných sociálně ekonomických struktur v urbanizovaných oblastech a nabídky cenově přijatelné bytové výstavby v aglomeracích. To vše by měly zajistit moderní materiály, moderní stavební postupy (sériová modulární výstavba) a moderní plánovací nástroje (klíčové slovo: digitální stavebnictví a integrální plánování).

V oblasti digitalizace je snahou zavést do řetězce tvorby hodnot „Building Information Modeling (BIM)“.

Budoucnost stavebních hmot: Kromě ekologických stavebních hmot s nízkým obsahem škodlivin mají velký význam především řešení, která zvyšují energetickou efektivnost (izolace atd.).

Budoucími trendy v pozemním stavitelství jsou: Green Building, stavby ze dřeva, energetická efektivnost, Smart Building (ultralehký beton, „chytré“ stavební materiály), využívání robotů a zdravé bydlení, zajištěné používáním organických stavebních hmot.