Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Rakouský elektronický průmysl se může pochlubit mírou investic do výzkumu ve výši 21 procent, čímž se řadí k evropské špičce. A tyto investice do inovací přinášejí ohromující výsledky. V Rakousku má své sídlo například leader na evropském trhu v oblasti vysoce hodnotných desek plošných spojů, rovněž i společnost s celosvětově vedoucím postavením ve vývoji polovodičů. Její mikročipy nacházejí uplatnění v mobilních telefonech, čtečkách elektronických knih a počítačových tomografech. Rakouskou společností je rovněž i světový leader v oblasti motorových řídicích jednotek pro výškově stavitelný nábytek. Každému návštěvníkovi velkolepého muzea MAXXI v Římě, vystavěného podle návrhu architektky Zahy Hadid, je  prohlídka zdejší expozice moderního umění zpříjemněna speciální koncepcí osvětlení, vyvinutou a realizovanou rakouským specialistou na osvětlovací systémy.
listen

Průmysl výroby elektrických a elektronických přístrojů a zařízení je druhým největším zaměstnavatelem v Rakousku. Díky výdajům na výzkum  přesahujícím  20 000 eur na každé pracoviště, se jedná o obor s nejintenzivnějším výzkumem v zemi. 

Obor poskytuje budoucí řešení pro mnoho oborů, zabývá se například automatizací a digitalizací, analýzou dat, energetickou efektivností, výrobou komponent pro transport a techniku vybavení budov, speciálními vývojovými produkty pro dopravní telematiku, technologií pro automobilový průmysl v oblasti řízení a pohonů nebo analogovými integrovanými spínacími obvody pro spotřební elektroniku a lékařskou techniku.

Ať už se jedná o světelné diody, generátory nebo soupravy světelných prvků pro tramvajovou dopravu – elektronické komponenty z Rakouska jsou celosvětově žádané  a rakouské firmy stále snadno nacházejí nové partnery. Více než 80 % produktů tohoto oboru je vyváženo přibližně do 150 zemí světa. 

Dokonalost ve všech velikostech

Kromě firem s celosvětovou působností v různých oborech, jejichž závody v Rakousku vyrábějí vysoce kvalitní produkty, najdeme v zemi celou řadu malých a středních podniků dosahujících mezinárodních úspěchů prostřednictví svých specializovaných produktů a řešení.

Jedna z rakouských rodinných firem s více než sedmdesátiletou historií, která se specializuje na systémy pro nabíjení baterií, se například stala hlavním celosvětovým výrobcem fotovoltaických střídačů sloužících pro získávání energie ze slunce, a stala se tak průkopníkem v oblasti obnovitelných energií.

Dominujícím představitelem trhu pro dekorativní osvětlení bytových prostor a venkovní osvětlení je rovněž rodinná firma z Rakouska. S přibližně 3000 zaměstnanci a 50 operativními prodejními společnostmi je dnes zastoupena na všech kontinentech.

Specialista na elektroniku z Rakouska se výrazně zasloužil o zdraví a komfort lidí na celém světě. Jeho kontrolní jednotky a ovládací prvky pro regulaci výšky kancelářského nábytku, postelí, masážních a relaxačních křesel se individuálně přizpůsobují potřebám zákazníků a trhu. Podíl exportu na výrobě této firmy přestavuje 100 %. 

Mladá firma zaměřená na špičkovou techniku se zabývá vývojem, výrobou i prodejem vysoce kvalitních pevných disků SSD. Další rakouský podnik se specializoval na elektromotory, měniče a pohonné systémy, které lze využívat v nejrůznějších průmyslových oborech: lze je integrovat do obráběcích strojů, čerpadel, transportních pásů, ale i do elektrokol. 

V Rakousku sídlí i hlavní výrobce kabelů, vedení a kabelových svazků pro automobily, výtahy a pohyblivé schody. Na řídící jednotky pro průmyslová zařízení z Rakouska se spoléhají nejen známí výrobci nápojových obalů, avšak  i takové firmy, jako jsou Audi nebo BMW.

Výhled do budoucna

Průmysl 4.0: Digitální propojení výroby nabízí firmám v oboru elektroniky mimořádné možnosti a klade oblasti výzkumu zcela nové úkoly. Rakouští dodavatelé inteligentní automatizace dnes připravují cestu průmyslu budoucnosti.

Dalším tématem, kterým se rakouské podniky již delší dobu zabývají, je energetická efektivnost. Toto téma je součástí vývoje v oborech automatizace a energetická technika a jeho význam bude i nadále stoupat.

Digitalizace v oboru spotřební elektroniky kráčí pod heslem Internet of Things vpřed mílovými kroky a i v tomto případě mají rakouské firmy připravena pohotová řešení. Rakouští spopecialisté se zabývají i analýzou či vyhodnocováním dat (Big Data) z oblasti zdravotnictví, mobilitou, využíváním sociálních médií a otázkami bezpečnosti dat.

E-kompetence

Vysoké výdaje na výzkum a vynikající vzdělání zaručují, že rakouské podniky dodávají vysoce kvalitní produkty a služby. Vedle jedinečného duálního systému a vyšších technických učilišť, ve kterých rakouská mládež získává kvalifikaci  kompetentních pracovnic a pracovníků, se může rakouský průmysl zabývající se elektronickou spoléhat i na kvalitní technické vzdělání poskytované na rakouských vysokých školách, např. na Technické univerzitě Vídeň a Graz. 

Kooperačními partnery firem je navíc více než 50 mimouniverzitních výzkumných zařízení, resp. institucí. Mezinárodní týmy výzkumníků vyvíjejí inovativní řešení a usilují o získání rozhodujících konkurenčních výhod. 

Poslední aktualizace: : 16.12.2020