Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Žádný z ekonomických subjektů orientovaných na budoucnost se neobejde bez dokonale vzdělaných odborníků, zaměstnanců či manažerů a zároveň musí být schopen vzájemného propojení teorie s praxí. Rakousko funguje jakožto poskytovatel potřebného vzdělávacího know-how, které se zde těší dlouhé tradici sahající až do doby středověku. Dnes platí rakouské podniky za uznávané vzdělávací instituce, přičemž odborné učňovské školy jsou zase oporou firmám. Úspěšnost uvedené rakouské kompetence v oblasti vzdělávání nelze přehlédnout. Přibližně 80% všech mladistvých v Rakousku absolvuje profesní vzdělávání úzce propojené s praxí, a to na učilišti či v rámci výuky na některé z odborných středních, resp. vyšších odborných škol, přičemž zhruba třetina všech CEO rakouských firem absolvovala výuku v rámci některého z přibližně 200 učebních oborů.
listen

Odvětví vzdělávání je velmi různorodé. Svým klientům nabízí klasické školní a univerzitní vzdělávání, profesní i všeobecné vzdělávání. K rakouskému systému vzdělávání patří jednak tréninky a kursy vedené individuálním školitelem specialistou specializovaných individuálních školitelů až po vysoké školy.

Díky své historii, kultuře i topografii  se Rakousko může v některých oblastech prokazovat mimořádným know-how, například v oblasti hudby, stavby tunelů, výstavby dřevěných domů, systému trvale udržitelného rozvoje nebo biologického zemědělství. Rakouští poskytovatelé vzdělávání disponují výtečnými expertízami, čímž svým mezinárodním zákaznicím a zákazníkům výrazně napomáhají získat náskok ve vědomostech. 

Specifickou oblastí rakouského systému vzdělávání představuje turistický ruch. Rakousko se svou horskou krajinou, jezery, přírodními lyžařskými i turistickými oblastmi, dechberoucími údolími i pahorkatinami tak zcela přirozeně poskytuje prostor institucím, které zajišťují výtečné vzdělání  v oblasti sektoru hotelnictví i turistického ruchu. Rakousko rovněž nabízí i vysoce  uznávané vzdělávání  ve specifických oblastech, jako je např. postgraduální studium v průmyslové oblasti ropy a zemního plynu. Jeden z rakouských poskytovatelů tréninku specializovaný na danou oblast byl v roce 2016 v rámci udělování cen Getenergy Global Awards v Londýně vyznamenán titulem „Best SME Training Provider of the Year“ , který se mu podařilo úspěšně obhájit i v následujícím roce 2017.

Vysoké školy a vyšší odorné školy

Od devátého roku školní docházky je možné v Rakousku zahájit odborné vzdělávání, přičemž v terciární části poté nastupuje vzájemné propojení teorie a praxe. Rakouské vysoké a vyšší odborné školy úzce spolupracují s hospodářským sektorem a stále více nabízejí duální programy za doprovodné účasti firem.

Jednou z největších hospodářských univerzit v Evropě je WU Wien se svými 22 000 studentkami a studenty. Její kvalitu stvrzuje i zabezpečuje trojnásobná akreditace EQUIS, AACSB a AMBA, tedy mezinárodně nejdůležitější akreditace hospodářských univerzit.

Technische Universität Wien (Technická univerzita Vídeň) má přibližně 4 800 spolupracovnic a spolupracovníků, představuje největší rakouskou výzkumnou i vzdělávací instituci v oblasti technické i přírodovědecké.  

Absolventky a absolventi Montanuniversität Leoben (Hornické university Leoben), Hochschule für Berg- und Hüttenwesen (Vysoké školy pro hornictví a hutnictví) mají vysokou šanci na uplatnění na trhu práce. 

Vědomosti v oblasti hospodářství - celosvětové

Kromě státních univerzit působí v Rakousku i jedna soukromá univerzita (MODUL University), která nabízí všeobecné studium hospodářství až po postgraduální studium v angličtině, které se soustřeďuje na turistický ruch, sustainable development, new media technology a public governance. Od roku 2016 působí MODUL University též v Dubaji i Nankingu (Čína), které nabízejí vzdělávání specializované na turistický ruch.

Magisterské studium na IMC Fachhochschule Krems (Vyšší odborná škola) v oboru „International Management“ je možné mimo jiné absolvovat v Azerbájdžánu, Vietnamu nebo Číně; studium je zakončeno rakouskou závěrečnou magisterskou zkouškou.

Ostatní soukromé vzdělávací instituce se specializují na vzdělávání i navazující vzdělávání, které je vysoce ceněno  ze strany vedoucích pracovníků rakouských i zahraničních firem. Zahraničním uchazečům i uchazečkám je v Rakousku k dispozici poskytovatel konzultačních i e-learningových služeb, který patří k vedoucím evropským institucím daného zaměření a realizuje projekty v oblasti vzdělávání i vývojové spolupráce v celosvětovém měřítku.

Na rakouských univerzitách a vyšších odborných školách je nabízeno stále větší množství magisterských i bakalářských programů, rovněž i exekutivních vzdělávacích programů pro vedoucí pracovníky a manažery v anglickém jazyce. Rakouská osvědčení z terciární oblasti vzdělávání jsou mezinárodně uznávaná a četné kurzy rakouských školitelů jsou též mezinárodně certifikovány (např. ISO).

Otázky a odpovědi pro budoucnost

Postavení odborného vzdělávání, poptávka po výzkumu ze strany společnosti, procesy  akreditace i přijímací řízení, trvale udržitelný rozvoj v rámci komplexního systému, např. heslo „Sustainable Buildings“ při výstavbě kampusu– to jsou klíčové otázky budoucnosti, na které rakouský vzdělávací systém již dnes poskytuje odpovědi.

Klasická nabídka vzdělávání je dále rozšířena o digitální výuku, technologii výuky i výukového procesu, stejně tak i o softwarová řešení pro vyučující i studenty. Demografické změny, heslo „Ageing Society“ a změny poměrů na pracovním trhu jsou důvodem, proč se téma „Lifelong learning“ stává stále naléhavějším.

V oblasti vzdělávání a zprostředkování vědomostí se nelze vyhnout ani otázkám compliance a etiky. Rakouské veřejné univerzity si přitom celá léta udržují maximální standard. Navíc je toto téma na univerzitách a odborných vysokých školách předmětem vědeckého zkoumání a rakouské vyšší vzdělávací instituce nabízejí též získání kvalifikace i v oblasti compliance. Z těchto skutečností a četných dalších nabídek vzdělávání v Rakousku získávají výhody firmy tuzemské i zahraniční.

listen