Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Nejlepší na světě ve výrobě energie z vodní síly, nejlepší v Evropě v oblasti obnovitelných energií, významná tranzitní země pro východ i západ: rakouská energetika využívá mimořádně výhodné polohy země i jejích geografických přednosti a současně též rozvíjí i know-how uznávané za hranicemi.
listen

Rakouské firmy v oblasti energetického hospodářství se zabývají výrobou a dodávkami energie, provozují elektrárny a akumulační systémy. K oboru náleží i dodávky energie na bázi IT, Smart Metering, výroba řídicích nástrojů, regulační technika a výstavba vedení. Rakouské firmy mají kromě toho bohaté know-how v oblasti přepravy a rozvádění ropy a zemního plynu, nosičů obnovitelných energií, především vody, ve výrobě turbin a výstavbě zařízení. Země nevyrábí žádnou atomovou energii. 

Rakousko plní v rámci evropského mezinárodního obchodu s energiemi významnou úlohu tranzitní země. Velká část importu západní Evropy z Blízkého východu, kavkazské oblasti a Ruska prochází Rakouskem, zejména transalpským ropovodem.

Geografické podmínky a tradice

Rakouské energetické hospodářství využívá co nejlépe výhodných geografických podmínek země, jež nabízí vlastní zdroje a své know-how rovněž poskytuje i zahraničním uživatelům.

Rakousko má vlastní zásoby ropy a zemního plynu, přičemž těžba těchto zdrojů zde má dlouhou tradici. Rakouské firmy jsou výrazně specializované a jsou velmi vyhledávaným partnerem v mezinárodním měřítku. 

Obnovitelná energie

Nosiče obnovitelných energií nabývají z hlediska zásobování stále většího významu. Tomuto trendu odpovídá politická vůle, přísné zákony a vysoká aktivita F&E. Důsledkem je rozsáhlé know-how a vynikající kompetence Rakouska v oblasti obnovitelné energie. V evropském porovnání zaujímá Rakousko podílem obnovitelných energií na plochu země první místo ve výrobě elektrické energie. Výsledkem úsilí věnovaného této oblasti je pokles emisí skleníkových plynů.

Petrochemie s odpovědností

Jedna z největších rakouských průmyslových firem kotovaná na burze přepravuje a prodává ropu a plyn a nabízí odpovědným způsobem inovativní řešení energetické otázky i nabídku vysoce kvalitních petrochemických produktů. S roční kapacitou rafinerií 17,8 mil. tun a cca 3 800 čerpacími stanicemi v 10 zemích je tato firma viditelným důkazem mezinárodních kompetencí rakouského ropného a plynového průmyslu.

Inovace v oblasti zemního plynu

Mimořádnou rakouskou inovaci představuje vývoj technologie, která nabízí umělou výrobu plynu z větru a slunce. „Underground Sun Conversion“ má poprvé umožnit přímo na nalezišti zemního plynu „vyrábět“ přirozeně zemní plyn záměrně vyvolaným mikrobiologickým procesem a ukládat ho přímo na místě. Tato celosvětově jedinečná metoda napodobuje přirozený vznik zemního plynu.

Kompetence v oblasti vodní energie

Pokud se týká vodní energie, je Rakousko skutečně vzorovou zemí. Turbíny a generátory z rakouské výroby pokořují stále znovu rekordy ve velikosti i výkonu. Rakouská firma s více než sedmdesátiletými zkušenostmi je jedním z největších dodavatelů zařízení pro hydraulickou výrobu energie na světě. Turbíny pro elektrárny ve Švýcarsku, Jižní Koreji nebo Pákistánu dodané touto firmou patří k největším a nejvýkonnějším, jaké kdy byly vyrobeny.

Speciální vědomosti

Specialista na technologii plynových motorů s 1700 pracovníky na celém světě a výrobce nemagnetických komponent pro vrtné kolony pro směrové vrtání a dalších vysoce kvalitních komponent pro přepravu ropy a plynu – to jsou jen dva příklady speciálních vědomostí rakouských firem v oblasti energetického hospodářství, které jsou celosvětově uplatňovány.

Výhled

V energetickém hospodářství se vývoj zaměřuje na Big Data, Smart Meter a virtuální elektrárny, slučování decentralizovaných dodavatelů, kteří energii prodávají společně. 

Důležitou otázkou budoucnosti je bezpečnost sítí, „skladování“ elektrické energie a vyrovnávání kolísání při výrobě obnovitelných energií. I v těchto oblastech jsou rakouské firmy úspěšné a nabízejí řešení, která dosahují mezinárodního uznání.

Poslední aktualizace: : 18.12.2020