Inhalt

Přehled

Standard Content Module
„Oscara“ získali rakouští filmaři již celkem 43krát. Mozart, Novoroční koncert filharmoniků a „Za zvuků hudby“, jeden z nejznámějších filmů v dějinách - dlouho utvářely obraz o hudební identitě Rakouska. Prosazuje se však i generace mladých umělců, z nichž někteří vystupují před vyprodanými hledišti v zahraničí. Kolem 17 % svých celkových příjmů reinvestuje hudební průmysl v oblasti „A&R (Artist & Repertoire)“, tedy do výchovy nových talentů. Odvětví hudby, filmu a zábavy je v Rakousku v neustálém pohybu a sklízí úspěchy na mezinárodní scéně.
listen

Mimořádně bohatá a různorodá hudební historie Rakouska je důvodem klíčové role, kterou dnes země hraje v hudebním průmyslu. Rakouský hudební trh zaujímá v celosvětovém žebříku 16. příčku.

V Rakousku žije více než 22 000 hudebníků, kteří zastupují všechny hudební žánry. Výnosy z jejich zahraniční činnosti jsou nejvyšší v německy hovořících sousedních zemích, ale velmi úspěšní jsou i v dalších státech západní Evropy. 

Domácí filmový průmysl tvoří více než 2300 firem. Převážná většina z nich disponuje méně než deseti zaměstnanci a má velmi malou strukturou. 

V Rakousku se každý rok koná kolem 20 filmových festivalů. Největší a nejznámější je Viennale ve Vídni. Od svého vzniku v roce 1963 vítá tato akce každoročně více než 80 000 návštěvníků. Program nabízí dokumentární filmy, filmy Arthouse, ale i filmy mladých debutujících režisérů. 

Filmoví producenti mají v Rakousku ideální podmínky: jedinečná a neobyčejná krajina, historická města a perfektní infrastruktura. V roce 2015 požádalo o povolení k natáčení ve Vídni 176 zahraničních produkcí ze všech světadílů. Většina poptávek přišla z Německa, další pocházely z Velké Británie, Finska, Japonska, Brazílie a Číny. V Tyrolsku bylo v posledních letech natočeno více než 80 indických filmů. 

Žízeň po inovacích

Hudební a filmový obor v Rakousku stále více využívá nejmodernějších technologií. V posledních letech došlo k založení četných start-upů, které se specializují na prohlížení, vyhledávání, doporučování a poslech hudby. Kromě toho se objevuje stále více firem, které se zaměřují na produkty nejnovějšího technického vývoje jako Immersive Audio, Virtual Reality, Deep Learning a Artificial Intelligence. 

Jedna z rakouských firem vyvinula technologii, která vysílá audiosignály bez patrného zpoždění. Řešení Virtual Reality této firmy umožňuje společné zkoušky hudebníkům, kteří jsou od sebe vzdáleni tisíce kilometrů. Díky této technické novince je možné pořádat koncerty VR.

Z Rakouska pochází i jedinečný software pro distribuci digitální hudby do celého světa s možností více než 500 stahování a streamování. Firma zahájila činnost roku 2006 vývojem distribučního softwaru, který hudebním vydavatelstvím a hudebníkům dovoluje prodávat jejich hudbu na velkých portálech, aniž by se museli starat o technické podmínky nebo inkaso. 

Sídlo v Rakousku má také světový dodavatel lanovkových kamer. Jeho inovativní produkt umožňuje pohyb kamery ve velké výšce na dlouhé vzdálenosti. Základ tvoří několik modulů, jejich kombinace dovoluje přizpůsobit způsob natáčení konkrétní situaci. 

Hudebníci na celém světě neustále hledají vhodné zkušebny, zejména jsou-li na cestách. Platforma vyvinutá v Rakousku jim situaci usnadní tím, že propojí tato místa a hudebníky. Pomocí snadno ovladatelné aplikace „search-book-play“ si mohou jednoduchým stisknutím zamluvit na jednu nebo více hodin zkušebnu v blízkém okolí nebo i v cizích městech.

Již více než 25 let vyvolává nadšení široké veřejnosti dokumentární série „Universum“ s vícedílnými pořady o zvířatech a přírodě a samostatnými filmy na téma historie, věda a technika. Rakouská série „Universum“ se prodává ve 100 zemích světa. K mezinárodním kooperačním partnerům rakouských producentů patří i BBC.

Vídeňská státní opera jako jedna z hlavních operních scén nabídla v roce 2013 na staatsoperlive.com možnost první streamování opery na světě. 45 online přenosů za rok, dva kanály, synchronní Second Screen Content a pravidelný program v UHD představují globální měřítko pro digitalizaci kultury.

Kreativní vzdělávání

SAE-Institut založený r. 1976 nabízí specifické vzdělávání, které vyhovuje požadavkům oblasti kreativního průmyslu. Pokrývá oblast audia, filmu, animace, her, hudebního průmyslu a internetu. Bakalářské a magisterské programy jsou nabízeny ve spolupráci s Middlesex Universität v Londýně. SAE Institut se nachází v 54 městech, kromě jiného v Londýně, Berlíně, Mnichově, Paříži, Barceloně, New Yorku a Los Angeles.

Výuka na hudebních univerzitách a konzervatořích v Rakousku má v zahraničí vynikající pověst. Rakousko je cílem mnoha začínajících hudebníků, resp. studentů hudby. Světoznámá je Universität für Musik und darstellende Kunst (Univerzita hudebních a dramatických umění) ve Vídni a i hudební univerzity Graz a Salzburg mají velmi dobré renomé.

listen