Inhalt

Přehled

Standard Content Module
Toto je speciální druh rakouského úspěchu v oblasti lyžařské techniky: Světovým leaderem v produkci plastových kompozitních materiálů pro průmysl výroby lyží a snowboardů je podnik z Rakouska. Kromě toho je tato firma vedoucím dodavatelem kvalitních, termoplastických kompozitních materiálů pro stavební a automobilový průmysl, průmysl výroby desek a průmysl výroby sportovního náčiní a potřeb pro volný čas. Nové materiály totiž hrají rozhodující roli při zdokonalování výrobků a služeb v řadě odvětví. Prodlužují životnost baterií v mobilních telefonech, snižují emise škodlivin u motorových vozidel, optimalizují účinnost solárních článků a zvyšují kvalitu života lidí pomocí lékařských implantátů.
listen

Základní technologie

Nové materiály s vylepšenými vlastnostmi a kvalitnějším povrchem mohou být z kovu, keramiky, polymerů, organických i kompozitních hmot. Patří sem rovněž biomateriály a jiné anorganické látky. Obor nových materiálů je spíše než jasně vymezeným hospodářským odvětvím  faktorem konkurenceschopnosti pronikajícím do celé řady různých sektorů.

Nové materiály představují oblast velmi intenzivního výzkumu. Interdisciplinární cíle vývoje se odvíjí na základě potřeb hospodářských odvětví, ve kterých mají být produkty uplatňovány. Základem je materiálové inženýrství, technologie povrchových úprav a nanotechnologie.

Špičkový rakouský producent vysoce výkonných materiálů vyráběných práškovou metalurgií vyrábí například produkty, které se využívají v automobilovém průmyslu, elektronice, lékařské technice, letectví i kosmonautice.

Přední světový koncern vyrábějící technologické a průmyslové zboží s mimořádnými zkušenostmi v oblasti materiálů a jejich zpracování dodává vysoce kvalitní produkty a systémová řešení z oceli a dalších kovů. Patří k hlavním partnerům evropských výrobců automobilů a přístrojů pro domácnost i světových firem v oblasti ropného a plynového průmyslu.

Nejvyšší standardy

Na hospodářském úspěchu se výrazně podílí inovativní materiály. Díky nim se firmám otevírají nové trhy. Používání nových materiálů a hmot v rámci celého životního cyklu může navíc zajistit též podstatné úspory základních materiálů a energie.

Nové materiály zvyšováním efektivnosti, snižováním nákladů a redukcí škodlivin optimalizují nové materiály řetězec tvorby hodnot, počínaje vývojem a zpracováním koncepcí, přes těžbu surovin, výrobu, používání až po recyklaci. Vysokou kvalitu rakouských produktů oceňovanou na celém světě zaručují zkoušky kompatibility prováděné od získávání surovin, přes výrobu až po používání a recyklaci.

Příklad: polymery

Polymery, často označované jako plasty, nabízejí neustálý nový vývoj a rozšiřování oblastí používání, např. pro potřeby automobilového průmyslu. Plasty zesílené karbonovým vláknem (CFK) patří k novým třídám materiálů, které zaznamenaly mimořádně rychlý růst.

Centrum Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) bylo založeno v roce 2002 a v uplynulých letech se stalo hlavním rakouským střediskem kooperativního výzkumu v oblasti techniky plastů a vědy o polymerech. Společně s firmami z oboru zpracování plastů a univerzitami (mj. Montanuniversität Leoben, Technische Universität Graz, Technische Universität Wien) využívají i mnohé další obory nových řešení ve svých aplikacích. Přibližně 100 kvalifikovaných pracovníků vkládá své odborné znalosti do služeb projektu F&E, který se orientuje na potřeby automobilového průmyslu, letectví a obalového průmyslu, ale i solárních a fotovoltaických aplikací. 

Příklad: melamin

Pokud jde o melamin, je Rakousko v Evropě na prvním, ve světě na druhém místě. Novinka vyvinutá společně s kompetenčním centrem Wood K plus v Linci je kompozitní materiál vyrobený na bázi melaminu, který se netaví ani při velkém žáru a přináší revoluční možnosti do výroby prefabrikovaných domů a oken.

Know-how

Protože nové materiály představují velmi interdisciplinární pole s rozsáhlou potřebou intenzivního výzkumu, hraje zde velkou roli odborné vzdělávání. Obor je považován za klíčovou disciplinu, která nabízí velký počet řešení pro společenské výzvy, především v souvislosti s tématy budoucnosti, jako je energie, ochrana klimatu a životního prostředí, šetření zdroji, mobilita, zdraví, bezpečnost nebo komunikace.

Dnes jsou témata  týkající se vědy a techniky materiálů integrální součástí studia ve všech inženýrsko-vědeckých oborech, ale stále více pronikají i do oblasti přírodních věd zaměřených na fyziku, chemii a lékařství. Věda o materiálech a materiálové inženýrství jsou dnes jako samostatné discipíny pevně zakotveny nejen ve výzkumu, ale i v univerzitní výuce.

Nejrenomovanějšími vzdělávacími institucemi v Rakousku jsou: