Srpski/Crnogorski
Inhalt

Blaue Karte EU (Plava EU karta)

Standard Content Module
listen

Na osnovu dozvole „Blaue Karte EU" lica iz zemalja koje nisu članice EU mogu se doseliti u Austriju pod sledećim uslovima:

  • Završili su studije u trajanju od najmanje 3 godine.
  • Imaju ponudu za posao u trajanju od najmanje godinu dana koji odgovara visokokvalifikovanom zaposlenju i njihovom obrazovanju.
  • Mogu dokazati da će svojim budućim poslom zarađivati minimalnu propisanu platu:
    minimalna plata za 2017. iznosi 59.718 evra bruto godišnje
  • Zavod za zapošljavanje ustanovio je u okviru provere tržišta rada (postupak utvrđivanja mogućnosti za dodelu jednogodišnje dozvole za zapošljavanje) da za željeni posao na austrijskom tržištu rada nema adekvatne radne snage.

Dozvola „Blaue Karte EU" može se dodeliti na 24 meseca; posle toga postoji mogućnost podnošenja zahteva za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“.

Ovde ćete da pronađete dodatne informacije o preduslovima i postupku za podnošenje zahteva za dozvolu Blaue Karte EU (Plava EU karta).