Inhalt

Nový arbitrážní a mediátorský řád VIAC 2021

1. července 2021 vstoupilo v platnost nové znění arbitrážního a mediátorského řádu ("Vídeňská pravidla a Vídeňská mediátorská pravidla 2021") a také zbrusu nový arbitrážní a mediátorský řád speciálně pro případ investic.

© VIAC 2021
© VIAC 2021
listen

Pomocí Arbitrážního řádu pro investice VIAC nabízí VIAC vlastní jednací řád, který zohledňuje zvláštnosti investiční arbitráře, včetně účasti suverénních stran a účinků na otázky veřejného zájmu a veřejného pořádku, a zároveň poskytuje nenákladné řešení. Tento nový jednací řád vypracovala pracovní skupina založená výhradně za tímto účelem skládající se ze zástupců prezidia a sekretariátu VIAC. Pravidla nabízí cenově dostupnou a pokrokovou alternativu k urovnání investičních sporů.

Vypracování těchto nových pravidel bylo zároveň příležitostí k tomu, aby také stávající Vídeňská pravidla pro obchodní spory byla přizpůsobena novým požadavkům a vývoji trhu, a zároveň byla otevřena nová oblast, a sice administrace arbitrážních řízení pro dědické spory se speciálními pravidly podle nové přílohy 6. 

Arbitrážní a mediátorský řád VIAC 2021 a nový arbitrážní a mediátorský řád pro investice VIAC se dají použít u všech jednání, která byla zahájena po 30. červnu 2021.