Inhalt

První dotace z Národního plánu obnovY

V rámci českého národního plánu obnovy byly zveřejněny první zajímavé dotace v oblasti fotovoltaiky a oběhového hospodářství.
listen

Dotace na FVE z Národního plánu obnovy (NPO)

Momentálně byly upřesněny podmínky pro dotace z Národního plánu obnovy (NPO), je zde alokováno velké množství peněz, cca 1-2 mld. Kč půjdou celkem na toto kolo výzev FVE. Příjem žádostí bude zahájen pravděpodobně v půlce prosince 2021, ale možná až na začátku ledna 2022. Jedná se o průběžnou výzvu, kde platí „kdo dřív přijde, ten dřív bere“, ale firmy nemusí zoufat, pokud nestihnout podat žádost teď, pravděpodobně budou FVE z NPO vyhlášeny ještě minimálně jednou.

Kdo může žádat?

 • Všechny velikosti podniku od malého, přes střední až po velké.
 • Na území ČR včetně Hl. m. Prahy.
   

Podmínky

 • Musí se jednat o střešní FVE, tedy umístěné na střechách budov podnikatelských provozoven.
 • Nelze umístit na zem, ne na obytné budovy.

 • Výše dotace
 • 35 % na FVE a 50 % na systémy akumulace (45 % na území Hl. m. Prahy)
 • Dotace je to ex post, nejdříve tedy realizace, a poté proplacení.

 • Způsobilé (uznatelné) náklady, na co je tedy možné žádat
 • Investiční náklady na samotnou instalaci FVE (panely, konstrukce,…)
 • Projektová dokumentace stavby
 • Inženýrská činnost při výstavbě 

 • Výhoda oproti minulým výzvám
 • není stanovena podmínka min. vlastní spotřeby. Podpořeny budou i projekty, kde vyrobená elektřina může až ve 100 % mířit do sítě.
 • Není nutná ani realizace výběrové řízení.

Dotace na podporu cirkulární ekonomiky, recyklace a snížení spotřeby vody ve firmách z NPO

Výzva spadající do oběhového hospodářství, která si klade za cíl snížit spotřebu vody ve firmách a v průmyslu.

Kdo může žádat?

 • Všechny velikosti podniku od malého, přes střední až po velké.
 • Na území ČR včetně Hl. m. Prahy.

Jaké jsou možnosti úspory vody ve firmě?

 • zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod jako vody užitkové (tzv. re-use)
 • zavádění a podpora recyklačních systémů vod, což je vhodné zejména pro opětovné využití málo znečištěných nebo částečně vyčištěných odpadních vod a také pro vody srážkové
 • optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu instalací nových technologií a zařízení s cílem úspory vody
 • přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody
 • opětovné využívání znečištěné či využité provozní vody v jiných procesech
 • optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků
 • snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody
 • využívání potenciálu odpadní páry, a další.

Realizace projektu bude možná do roku 2025, podmínky budou upřesněný v následujících týdnech a počítá se s příjmem žádostí v půlce prosince 2021. 

S případnými dotazy se můžete obracet na paní Ing. Petru Mackovou Hrochovou z Komory dotačních poradců.