Inhalt

Nejzajímavější dotace z NPO na leden 2022

Momentálně dochází bohužel ke zpoždění vyhlášení následujících výzev z Národního plánu obnovy, důvodem jsou některé nedořešené otázky s Evropskou komisí, které jsou ovšem pro konečnou podobu výzev klíčové. V současné době Ministerstvo průmyslu a obchodi odhaduje, že následující výzvy budou vyhlášeny v lednu 2022, o vyhlášení budeme včas informovat.

listen

Jedná se o tyto výzvy:

• Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva

• Úspory vody v podnicích – I. výzva

• Cirkulární řešení v podnicích – I. výzva

• Elektromobilita pro podnikatele – I. výzva

V minulém článku jsme vás informovali o prvních dvou dotačních možnostech, nyní si přiblížíme Cirkulární řešení v podnicích a Elektromobilitu pro podnikatele.

Dotace na cirkulární řešení v podnicích

Jedná se o dotační příležitost, jak podpořit cirkulární ekonomiku, recyklaci a opětovné použití průmyslové vody. Kromě úspor nákladů vám může tato výzva přinést také menší závislost na primárních, většinou neobnovitelných zdrojích nebo také vítané „zezelenání“ vaší firmy s důrazem na ekologicky šetrná řešení.

Kdo může žádat?

  • Všechny velikosti podniku od malého, přes střední až po velké.
  • Na území celé ČR včetně Hl. m. Prahy.

Výše dotace: Na upřesnění podmínek se stále čeká, ale předpokládaná výše je 40 až 60 % ze způsobilých nákladů.

Příklady využití dotace:

  • Posílení cirkulárního řešení ve firmách za pomocí investicí do inovativních technologií, které umožní nové či lepší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů. Dále je možné získat dotaci na optimalizaci ekodesignu výrobků ve smyslu materiálovém, tedy aby se usnadnila recyklace a opětovné použití.
  • Podpořeny budou projekty a realizace průmyslové symbiózy vedoucí k přechodu na oběhové hospodářství.
  • Počítá se s podporou navyšování kapacit recyklační infrastruktury, dále zlepšení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a vracení organické hmoty do půdy plus přechod na principy oběhového hospodářství vedoucí směrem ke klimatické neutralitě.
  • V oblasti průmyslové vody se zaměří na optimalizaci její spotřeby během celého výrobního procesu, na její přímou recyklaci a její opětovné využití.  

Na co můžete žádat: Způsobilé výdaje u této výzvy jsou výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby

Dotace na elektromobilitu pro podnikatele

Zde uvádíme pouze předběžné informace, v nejbližších týdnech má dojít k upřesnění.

Zaměření na rozvoj čisté mobility patří k zásadním cílům NPO, proto se zde počítá s dotační podporou buď formou dotací nebo finančních nástrojů jako jsou bezúročné či výhodné půjčky pro podnikatele.

Kdo bude moci žádat?

  • Opět všechny velikosti podniků, a navíc i OSVČ, podmínkou bude zřejmě podnikání na území ČR alespoň dva roky.

Na co bude možné prostředky čerpat?

  • Především na pořízení osobních či užitkových elektromobilů pro firemní využití (jak automobily na vodík, tak čistě elektrické), k tomu i pořízení dobíjecích stanic a budování neveřejné infrastruktury.
  • Dále se dotace budou týkat i veřejného sektoru - budování veřejné infrastruktury, dobíjecích bodů pro obytné budovy, municipality, atd. 

Výše dotace bude upřesněna.

U zatím nevyhlášených výzev platí, že je lépe být připraven dopředu, pokud tedy ve firmě máte plán či myšlenku, jak se oproti konkurenci posunout za pomocí některé z výzev z NPO, neváhejte nás kontaktovat a rádi poskytneme více informací.