bosanski/srpski
Inhalt

Future of Building - internacionalna online konferencija

  • online

ADVANTAGE AUSTRIA i njen partner, enterprise europe network, organizuju ekskluzivnu B2B platformu za međunarodne donosioca odluka, kako bi razgovarali o najnovijim dostignućima sa austrijskim kompanijama aktivnim u građevinskom sektoru.

ADVANTAGE AUSTRIA i njen partner, enterprise europe network, organizuju ekskluzivnu B2B platformu za međunarodne donosioca odluka, kako bi razgovarali o najnovijim dostignućima sa austrijskim kompanijama aktivnim u građevinskom sektoru.


Saznajte više o najnovijim tehnologijama i materijalima, podijelite nove projektne ideje i pronađite partnere za saradnju za nove poslovne prilike.

 

Konferencija se održava putem interneta, a emitirat će se iz Beča. Beč predstavlja primjer najbolje svjetske prakse za rješenja pametnih gradova (smart cities) i simbioze istorijskog naslijeđa i moderne [zelene] arhitekture te visokotehnoloških rješenja.

 

Prisustvujte ovom događaju i steknite nove perspektive o najnovijim dostignućima u građevinskom sektoru. Sljedeće ključne teme bit će obrađene ili će biti relevantne za pojedinačne B2B sastanke:

 

• Smart City Beč, moderno urbano planiranje

• inteligentne, povezane zgrade

• nove metode konstrukcije i robotika

• novi građevinski materijali / komponente i sklopovi

• energetska učinkovitost (nula, plus, pasivne kuće)

• održiva i zelena arhitektura

•  konstrukcije od drveta

• prirodni materijali i materijali bez emisije

• putevi i tuneli, saobraćajna infrastruktura

• pametna kuća i kućna automatizacija

• digitalizacija (BIM) i VR

• moderna adaptacija u unutrašnjosti grada

• socijalno i povoljno stanovanje

 

Prijave putem: https://fob2021.b2match.io/   

 

Učešće je besplatno. Jezik konferencije je engleski.