bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Lider na svjetskom tržištu mašina za ambalažnu plastiku? Najveći svjetski proizvođač presvučenog recikliranog kartona? Proizvođač prvog klimatski neutralnog papira? Cijevi sa 70% manjim sadržajem materijala na bazi nafte? Providna plastična ambalaža za jaja od recikliranog materijala? Austrijski dobavljači papira i ambalaže su inovativni i uspješni.
listen

Austrijska industrija ambalaže okrenuta je međunarodnom tržištu te je uspješna u cijelom svijetu zahvaljujući svojim proizvodima. Austrijska industrija papira također je prisutna u cijelom svijetu. Njena stopa izvoza iznosi preko 85%. Na 27 lokacija se proizvodi 5,2 miliona tona papira i kartona, te 1,5 miliona tona celuloze.

Okolina i održivost

Austrijska industrija papira i ambalaže je vodeća na području ekološki prihvatljivih rješenja. Austrijska preduzeća u ovoj ekonomskoj grani se pridržavaju visokih ekoloških i tehnoloških standarda. Zalažu se za smanjenje opterećenja vode i vazduha, na primjer, većim korištenjem biogenih, CO2-neutralnih nositelja energije. Ono što je važno za kompanije u industriji ambalaže je izbjegavanje otpada korištenjem sigurne i funkcionalne ambalaže, posebno u sektoru namirnica. Visokokvalitetna i ekološki prihvatljiva rješenja austrijskih kompanija uvijek iznova odnose pobjede na međunarodnim takmičenjima.

Individualci

Posebno jaka strana austrijskih kompanija je realizacija individualnih rješenja u skladu sa željama kupaca. 

Na međunarodnom planu posebno su uspješni austrijski proizvođači mašina za industriju plastike, ali i proizvođači i obrađivači valovite ljepenke. Kada je riječ o izgledu i transportu, austrijska preduzeća poentiraju kreativnošću i visokim kvalitetom. 

Na međunarodnom tržištu su također vrlo traženi proizvođači etiketa iz Austrije, na primjer, s individualnim sigurnosnim rješenjima za zaštitu proizvoda i marke. Etikete jednog austrijskog ponuđača se nalaze, na primjer, na ruskoj votki.

Jedno austrijsko preduzeće je vodeća svjetska kompanija u proizvodnji fleksibilne ambalaže. Opskrbljuje mnogobrojne međunarodne koncerne, te lokalne tržišne lidere u prehrambenoj industriji, industriji stočne hrane, farmaceutskoj industriji i industriji napitaka.

Ovaj sektor ima dugu tradiciju, tako se, na primjer, jedan međunarodno uspješni proizvođač kartona i sklopivih kutija može osvrnuti na istoriju preduzeća dužu od 100 godina. 

Vodeća svjetska firma u proizvodnji papira za cigarete i filter-papira isporučuje svoje proizvode u preko 100 zemalja i ima tradiciju staru nekoliko stotina godina.

Izazovi budućnosti

Demografske promjene utiču na ovaj sektor. Za domaćinstva s jednom osobom, djecu i starije ljude traže se specijalna rješenja za proizvode. Pri tome se u obzir moraju uzeti sve strožije zakonske smjernice, bilo da se radi o obavezi označavanja ili o ekološkim zahtjevima. U konačnici je bitno da se ponude shelf ready rješenja za ambalažu koja smanjuju troškove, a to je isto tako područje na kojem austrijski ponuđači isporučuju proizvode najvišeg kvaliteta svojim međunarodnim kupcima.
listen