bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrija je središte i centralno čvorište transevropskih saobraćajnih tokova i zbog svog geografskog položaja ima veliki značaj kao logistička lokacija. Povoljna, multimodalna veza sa međunarodnom mrežom saobraćajne infrastrukture koja ide drumom, železnicom, brodom i vazduhom je važan faktor uspjeha austrijskih transportnih kompanija i pružalaca logističkih usluga. Austrijska logistička industrija ima inovativne koncepte i tehnologije za mobilnost budućnosti, naročito za ekološki prihvatljiva transportna rješenja u teretnom saobraćaju. Austrija je takođe jedna od vodećih zemalja u svijetu kada se radi o saobraćajnoj telemetriji, izgradnji žičara i proizvodnji željezničkih vozila.
listen

Učinkovite, pouzdane i dobro umrežene transportne infrastrukture preduvjet su za mobilnost ekonomskih dobara i ljudi. Promet i mobilnost su odlučujući faktori za razvoj ekonomskih lokacija. Logistika obuhvata ona područja koja reguliraju i optimiziraju protok informacija, ljudi i materijala. Nakon industrije proizvodnje i sektora turizma ovaj se sektor nalazi na samom vrhu nacionalne ekonomije. 11.000 preduzeća zapošljava neposredno 160.000 osoba, a promet iznosi oko 34 milijarde eura. 

Sektor logistike uglavnom se sastoji od špeditera, ponuđača prevoza, pretovara, skladišne logistike, ponuđača logističke tehnologije i transportnih preduzeća. Ova ekonomska grana obuhvata devet područja: kopneni transport u Evropi, vazdušni teretni transport, pomorski teretni transport, kurirsku i brzu dostavu, te dostavu paketa, upravljanje dobavljačkim lancima, zelenu logistiku, carinu, opasne materije, pravo i osiguranje. 

Promjene u svjetskoj trgovini, online kupovina, prometna ograničenja radi zaštite klime i okoline, te digitalizacija uspostavljaju nove kriterije. Uslijed globalizacije međunarodni značaj Austrije u ovoj ekonomskoj grani raste već godinama.

Internacionalizacija motivira

Infrastruktura na kopnu, u vazduhu i na vodi u Austriji je dobro izgrađena i odgovara visokim međunarodnim standardima. Austrijski logističari uspostavljaju kriterije u rješenjima, uzimajući u obzir ekonomske i ekološke aspekte. 32% svih dobara u Austriji prevozi se željeznicom. To je u poređenju s EU za 14 % veći udio u modalnoj podjeli (modal-split). Intenzivno se forsiraju i koncepti za korištenje telemetrijskih podataka u prometu, optimizaciju transportnih ruta i mobilnih uređaja.

Austrijski prevoznici uživaju međunarodni ugled zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu i visokom stepenu orijentiranosti prema kupcima. Posvećenost Austrije planiranju i realiziranju transportnih koridora, zalaganje za snažnu međunarodnu saradnju s ciljem ujednačavanja tehničkih i pravnih okvirnih uvjeta, te politička sigurnost, mogućnost planiranja i pouzdanost za korisnike i inostrane investitore također doprinosi dobrom ugledu austrijskog sektora logistike.

Putevi u budućnost

Nadmetanje na međunarodnom tržištu, pritisak troškova i rastući zahtjevi kupaca u pogledu cijene, kvaliteta, vremena i ekološke prihvatljivosti zahtijevaju nove, inovativne logističke koncepte. Stvaranje stalnih lanaca novostvorene vrijednosti koji su fleksibilni kako bi udovoljili zahtjevima u vezi s proizvodima i vremenom, uključujući dobavljače na početku, te trgovce i krajnje kupce, stavlja ekonomiju pred velike izazove. Austrijski logističari za to mogu ponuditi rješenja. 

Modal-Split: austrijska industrija postaje sve više ponuđač multimodalnih, globalnih i fleksibilnih logističkih rješenja.

  • Austrija izgrađuje svoju strategiju za održiva i ekološki prihvatljiva logistička rješenja i modalitete transporta.
  • Željeznica postaje sve važnija kao sredstvo transporta kod multimodalnih logističkih koncepata.
  • Brodovi kao transportno sredstvo, prije svega za teret: Austrija je postala specijalist za logistička rješenja u podunavskom prostoru.
  • Ubrzava se izgradnja logističkih centara, kargo centara, koncentratora, logističkih terminala za pretovar i rasterećenje cesta za brže skladištenje i transfer.
  • Inovativna rješenja korištenjem digitalizacije i IT-a u svrhu optimizacije procesa transportnog protoka i primjenjivanjem oblak tehnologije.
  • Austrijski sektor logistike je posvećen logistici krajnjeg potrošača i uzima u obzir zahtjeve kupaca u pogledu troškova i kraćeg vremena isporuke, na primjer, putem online trgovine.