bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Industrija Aerospace-a i sigurnosti u Austriji ima čime da se pohvali. Na primjer, u istraživanju komete Čuri, austrijska tehnologija i stručno znanje učestvovali su sa 43 miliona eura. Sigurnosna tehnologija iz Austrije je tehnološki vodeća u svijetu. A u sektoru vazduhoplovstva  u Austriji postoji više od 200 specijalizovanih kompanija.
listen

Sektor avio i svemirske industrije/sigurnosti obuhvata područja avijacije i svemirskih putovanja, odbranu i sigurnost. Većina preduzeća koja se mogu svrstati u sektor avijacije i svemirske industrije su dobavljači, te ima samo nekoliko velikih proizvođača opreme. Udio izvoza tih preduzeća je vrlo velik.

Avijacija je u cijelom svijetu sektor od izuzetnog strateškog značaja. On spaja gradove i kontinente, motor je svjetske ekonomije i odlikuje ga visok intenzitet istraživanja. On je u velikoj mjeri neovisan o ekonomiji, te je stoga nosivi stub stvaranja dodatne vrijednosti i zapošljavanja.

U području svemirske tehnologije, čitav spektar je pokriven u Austriji: od komponenti za satelite i svemirska vozila do opreme na tlu i specijaliziranih mjernih instrumenata. Tako, na primjer, Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Institut za svemirska istraživanja Austrijske akademije nauka u Grazu) učestvuje u pet instrumenata na svemirskoj sondi „Rosetta“.

Industrija reagira na učestale prirodne nepogode u cijelom svijetu novim tehnologijama i metodama, te isporučuje proizvode za prognoziranje, ublažavanje i procjenu prirodnih nepogoda.

Imajući u vidu geopolitičke konflikte, međunarodni terorizam, kriminal i cyber rizike, sektor sigurnosti se smatra rastućim tržištem. Najvažniji pokretači rasta su unutrašnja sigurnost, službe sigurnosti, zaštita objekata i osoba, te zaštita mreža i podataka.

Četiri područja ovog sektora, naime, avijacija, svemirska putovanja, sigurnost i odbrana imaju zajedničke presjeke; specijalizacije preduzeća vrlo su različita. Mogu se naći proizvođači i pružatelji usluga: 

  • za avione, na primjer, za materijale, motore i pogonsku tehnologiju, untrašnju opremu ili uređaje za kontrolu vazdušnog saobraćaja;
  • za satelite, na primjer, uređaji za komunikaciju i kontrolu;
  • na području zaštite osoba, zaštite objekata i nadzora, na primjer, zaštitna odjeća, specijalna vozila, vatrogasna oprema i oprema za policiju, tehnologija gradnje i elektronski sistemi nadzora, te oprema za civilnu zaštitu.

Know-how u zrakoplovstvu s tradicijom

Austrijska industrija avijacije ima iza sebe istoriju dužu od 100 godina. Godine 1909. austrijski izumitelj Igo Etrich razvio je avion pod imenom Golub, jednokrilac koji je bio prvi vojni avion u Austriji i Njemačkoj koji se masovno proizvodio. Danas austrijska preduzeća na području avijacije zapošljavaju oko 9.200 radnika i ostvare godišnji promet od oko 2,2 milijarde eura. Najveći dio (75%) preduzeća su mala i srednje velika preduzeća, ali ima i 20 preduzeća s godišnjim prometom od preko 10 milijuna eura.

High-tech za obranu

Austrijska odbrambena industrija je sektor visoke tehnologije s velikim potencijalom za budućnost. Velik broj preduzeća proizvodi takozvane proizvode dvojne namjene koji se mogu koristiti i u civilnom i u vojnom sektoru. Austrijska sigurnosna i odbrambena industrija ostvaruje godišnji promet od oko 2,5 milijarde eura.

Sigurnost za svjetska tržišta

Proizvodi austrijskih preduzeća iz sektora sigurnosti koriste se u cijelom svijetu. Isporučuju se kvalitativno visokovrijedni proizvodi kao što su zaštitna odjeća, specijalna vozila, vatrogasna oprema i oprema za policiju, tehnologija gradnje, uređaji za dojavu požara, te alarmni i elektronski sigurnosni sistemi. Austrijska preduzeća posjeduju ogroman know-how u području IT sigurnosti.

Istraživanje

Sektor avijacije koji intenzivno vrši istraživanja investira u prosjeku oko 11% svog prometa u istraživanje, tehnologiju i inovacije. S ovim stepenom ulaganja u istraživanje, civilna avijacija ubraja se globalno u one sektore koji se najintenzivnije bave istraživanjima, odmah iza farmaceutske industrije.

Ove investicije u istraživanje karakterizira visok stepen učinkovitosti. Promet proizvodima koji su razvijeni u proteklih pet godina ima udio od skoro 45% cjelokupnog prometa preduzeća. U skladu sa sloganom: „Još tiše, još manja potrošnja, još lakše, još udobnije“, postoji velika potražnja za novim inovativnim proizvodima. Na taj način avijacija spada u pokretače inovacija među industrijskim sektorima.
listen