bosanski/srpski
Inhalt

Brojke i činjenice

Standard Content Module
Ovdje možete pronaći kratki pregled o austrijskom energetskom sektoru sa brojkama i značajnim podacima.
listen
 • 55-67%

  električne energije iz hidroenergije

  U Austriji je 2019. godine 55-67% električne energije proizvedeno  iz hidroenergije.

 • 70%

  električne energije iz obnovljivih  izvora energije

  Udeo obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji struje je 2019. godine iznosio 70%.

 • 130

  hidroelektrana

  Vodeće elektroprivredno preduzeće u Austriji održava 130 hidroelektrana, a među njima i akumulaciona postrojenja visokog kapaciteta u austrijskim Alpima kao i rečno- protočne elektrane na svim većim vodotocima države.

 • 36,1%

  saobraćaj

   Saobraćaj je sa 36,1% (2019) privredni sektor sa najvećom potrošnjom električne energije u Austriji.

listen
Izvor: Savezno ministarstvo za poljoprivredu, regije i turizam ( BMLRT), „Energija u Austriji 2020. Brojke, podaci i činjenice“
Proizvodnja električne energije u Austriji  pomoću tehnologija  2019 ( u %)
Hidroenergija 55-67 %
Kogeneracija snage i toplote 15 %
Termosnaga 13,3 %
Snaga vetra 10,5 %
Fotovoltaika 2,4 %
Ukupni udeo obnovljivih energija u proizvodnji električne energije 70 %
Izvor: Savezno ministarstvo za poljoprivredu, regije i turizam ( BMLRT), „Energija u Austriji 2020. Brojke, podaci i činjenice“
Struktura energetske krajnje potrošnje u Austriji prema privrednim sektorima u %
Saobraćaj 36,1 %
Proizvodna delatnost 28,3 %
Privatna domaćinstva 23,9 %
Usluge 9,7 %
Poljoprivreda 2,0 %
Izvor: Trend Top 500
10 najvećih preduzeća Austrije u oblasti energetike prema neto prometu u milionima evra ( 2018)  
1. OMV AG 22.930,00
2. Verbund AG 2.847,92
3. Energie AG Oberösterreich 1.625,80
4. Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation 1.471,15
5. Wien Energie GmbH 1.440,00
6. Energie Steiermark AG 1.267,10
7. Tiwag - Tiroler Wasserkraft AG 1.238,67
8. Vorarlberger Illwerke AG (illwerke vkw) 598,70
9. RAG Austria AG (vormals: Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG)) 509,36
10. Tigas - Erdgas Tirol GmbH 207,96Osveženo: : 27. July 2021