bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrija je jedna od najšumovitijih zemalja u Evropi. Drvna industrija je jedan od najvećih poslodavaca u Austriji, izvozno je orijentisana i međunarodno uspješna. Preduzeća su uglavnom tradicionalne kompanije s visokom fleksibilnošću i dosta prostora za inovacije i implementaciju novih tehnologija.
listen

O zdravlju i održavanju šuma u Austriji brigu već generacijama vode većinom privatni vlasnici šuma. Više od 280.000 ljudi živi od šumarstva i/ili od djelatnosti koje počivaju na šumama kao što je industrija papira. 

Godišnji promet drvnog sektora iznosi oko 10 milijardi eura, dok izvoz iznosi nešto malo više od 9 milijardi eura. Na taj način, drvna industrija, osim turizma, pribavlja najviše deviza u austrijskoj vanjskotrgovinskoj bilanci. 

Sektor je raznovrstan i obuhvata pilane, građevinski sektor, industriju namještaja, drvnu industriju i industriju drvnih kompozita, te industriju skija. 

Proizvodi i usluge

Austrija je jedan od najznačajnijih izvoznika drveta i rezane građe u svijetu. Iz Austrije, međutim, dolazi i papir, iverica/biomasa, te prerađeni proizvodi od drveta, na primjer,  građevinsko drvo i namještaj. Osim toga, austrijske šumarske mašine i usluge na području šumarstva su priznate na međunarodnom nivou. Austrijska industrija celuloze i papira daljnji je bitan dio drvnog sektora.

Materija budućnosti

Drvo je obnovljivo dobro i višenamjenski građevinski materijal. Sve veći značaj drveta kao građevinskog materijala doveo je posljednjih godina do novih metoda. Drvo se dokazalo kao materijal za vanjsku upotrebu, prije svega zbog svog vrlo dugog životnog vijeka i malih zahtjeva u vezi s održavanjem. Modificirano drvo ima široku paletu različitih oblika vanjske primjene, na primjer, za fasade, prozore i zidove za zvučnu izolaciju.

Isto tako, austrijski proizvođači montažnih kuća, drvenih kuća i šupa uspješni su u cijelom svijetu zahvaljujući svojim proizvodima vrhunskog kvaliteta. 

Austrijski proizvođači drvenih podova izvoze svoje visokokvalitetne proizvode prije svega u Švicarsku, Njemačku i Italiju. Češka Republika, Španija, Velika Britanija i Rusija su snažna rastuća tržišta. Jedno preduzeće iz Austrije, osnovano 1831. godine, spada među 10 vodećih evropskih proizvođača parketa. 

Industrija papira i prerada papira

Austrijska industrija papira i celuloze koncentrira se na održivost i maksimalnu novostvorenu vrijednost. Investicije u modernizaciju mašina i postrojenja omogućile su preduzećima da u potpunosti pređu na ekološki održivu proizvodnju. Većina od 115 austrijskih preduzeća za preradu papira djeluju na evropskom tržištu, te na Srednjem istoku i prostoru Mediterana. 

Mašine, oprema, pribor

Visoki tehnički standardi i know-how u ovom sektoru austrijske proizvodnje mašina dokazali su se na međunarodnom tržištu. Austrijski ponuđači ne samo da proizvode mašine nego i isporučuju module, alate i automatizaciju kako bi kupcima zagarantirali najviši kvalitet i maksimalnu produktivnost. Dobro obrazovana stručna radna snaga, visoki standardi kvaliteta i saradnja s proizvođačima u drugim zemljama samo su neki od faktora uspjeha. Tako je, na primjer, jedno austrijsko preduzeće jedini kompletni ponuđač na području lančanih pila, a udio izvoza u poslovanju iznosi preko 90%.

Istraživanje i razvoj

Austrijska stručna znanja o drvetu osigurala su visoke tehničke standarde ove inovativne industrije. Ona garantiraju proizvode vrhunskog kvaliteta za kupce u zemlji i inostranstvu. Više austrijskih institucija koje su se specijalizirale za istraživanje drveta i koje su orijentirane na praksu radi na razvoju novih stvari za međunarodna tržišta.