bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
190 godina iskustva i znanja u oblasti brodskih pogona, inovativna zaštita od vibracija za jahte, efikasni sistemi pumpi? Austrija je zemlja pomorske industrije, čak i bez pristupa moru.
listen

Pomorska industrija obuhvata pružanje dobara i usluga u područjima brodske plovidbe, brodogradilišta, izgradnje brodova i čamaca, luka, infrastrukture, logistike, turizma i dobavljačke industrije. 

Morska plovidba čini najveći sektor unutar pomorske industrije. Ona obuhvata korištenje plovila, prije svega za prevoz ljudi i dobara. Riječna i jezerska plovidba zaokružuju sektor pomorske industrije.

Dobavljači i pružatelji usluga u području pomorske industrije su fokusirani na razvoj i proizvodnju inovativnih sistemskih rješenja. Ista se ne odnose samo na proizvod zvan brod nego i na pomorska postrojenja i sisteme za ekonomiju i logistiku luka, pomorsku ekološku i sigurnosnu tehniku, te offshore tehniku i druga područja pomorske tehnologije. 

Rješenja po mjeri

Austrijska preduzeća u sektoru pomorske industrije isporučuju proizvode izuzetnog kvaliteta koji su međunarodno priznati. Od posebnog značaja je isporuka motora i pogonskih sistema, ali su vrlo traženi i sigurnosna tehnika, protupožarna zaštita, unutrašnja oprema, amortizeri, pumpe i kontrolni sistemi iz Austrije.

Posebnost austrijskih preduzeća su rješenja napravljena po mjeri kupaca koja se razvijaju i realiziraju u skladu sa željama kupaca. Sektor karakteriziraju duga tradicija, održivi ciljevi i velika stručnost za inovacije.

Budućnost

Buduće šanse proizvođača i dobavljača su trenutno u području pomorske plovidbe, prije svega u području poslovanja luka, brodarskih preduzeća i logističkog savjetovanja. Evropske luke se stoga sve više pozicioniraju kao logistička središta, ponuđači sveukupnih logističkih usluga i nositelji modalne raspodjele prevoza. I Podunavska regija kao plovidbeni koridor prema Crnom moru pokazuje pozitivna kretanja na području pretovara robe i turizma.

Trendovi

Aktuelni trend u brodogradnji kreće se u principu u smjeru proširenja transportnih kapaciteta (kontejneri) po brodu. U vezi s tim, izazov su pitanja koja se odnose na ekologiju i korištenje alternativnih pogonskih sistema i goriva.