bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Da bi se donijela prava odluka u vremenu globalnih kretanja i brzih tehnoloških promjena, često je potreban pogled spolja. S izraženim osjećajem za relevantne teme budućnosti i dobrim stručnim znanjem, austrijski pružaoci IT usluga, konsultanti za menadžment i računovođe pomažu svojim klijentima. I da su oni zadovoljni uslugama austrijskih konsultantskih kompanija, pokazuju uspjesi te industrije: Austrijski pružaoci usluga baziranih na znanju, sa više od 80.000 zaposlenih, bilježe godišnju stopu rasta prihoda od 8%.
listen

Uspješno savjetovanje znači uspješan klijent

Vremena u kojima su savjetnici imali problema sa imidžom pripadaju prošlosti. Uvjeti kvaliteta te standardi obrazovanja u ovom sektoru su visoki pa stručnjaci uživaju povjerenje svojih klijenata. Sve veći broj zaposlenih, te rast prihoda od izvoza pokazuju: pružatelji usluga čije usluge počivaju na znanju rastuća je industrija u digitalno doba.

Austrijska konsultantska preduzeća pokrivaju cijeli spektar savjetodavnih usluga, od upravljačkog savjetovanja o razvoju strategije, od analize preduzeća ili usluga, kao što su savjetovanje o spajanjima i preuzimanjima, pa sve do savjetovanja o inovacijama. Austrijski konsultanti djeluju, naravno, i na polju strategije i politike ljudskih resursa, marketinga osoblja, te traženja zamjenskog posla.

U Austriji djeluju velike konsultantske kuće koje nude različite savjetodavne usluge na jednom mjestu. Osim toga postoji čitav niz manjih i srednje velikih konsultantskih preduzeća koja su se izuzetno uspješno specijalizirala za određena područja.

Tako, na primjer, preduzeća koja su okrenuta budućnosti mogu naći austrijskog specijalistu koji će im pomoći da ekonomski smisleno integriraju temu održivosti u svim njenim aspektima (održivi razvoj i klimatske promjene, upravljanje resursima, etika, novostvorena vrijednost, energija) u praksu svog preduzeća.

Austrijski konsultanti omogućavaju čak i jednokratne stvari kao što je, na primjer, prvi fotonaposki sistem koji se može priključiti direktno na utičnicu. Ovaj čisto austrijski proizvod je razvijen zahvaljujući ukupnom finansiranju zasnovanom na pretprodaji, kojim su uspostavljeni novi standardi upravljanja inovacijama u malim i srednje velikim preduzećima: "100% inovacija uz 10% rizika". 

Pogled u budućnost - i međunarodna perspektiva

Konsultanti iz Austrije su partneri preduzećima u cijelom svijetu. Austrijska konsultantska preduzeća ostvare oko 20% svog prometa izvan austrijskih granica.

Savjetodavna grana u Austriji pokreće „i-volution“: razvoj na Internetu, inovacija i orijentacija prema budućnosti. Tako, na primjer, sistem koji je jedinstven u cijelom svijetu, a koji je razvijen u Austriji, omogućava upravljanje hidroelektranama i njihovo vizualiziranje putem pametnih telefona, tableta i osobnih kompjutera samo s jednim pretraživačem. Web rješenjima se uspostavljaju novi standardi na području tehnologije automatizacije i spajaju klasično upravljanje PLC sa svijetom oblaka, pametnih telefona i BigData.

Sigurnost

Digitalizacija sa sobom ne nosi samo nove poslovne mogućnosti i potencijale već u sebi skriva i opasnosti. Kvalificirano savjetovanje na području sigurnosti informacija i podataka smanjuje rizik. Ono sprječava napade na digitalnu IT infrastrukturu i pomaže preduzećima da zaštite svoje intelektualno vlasništvo, svoje podatke i svoje poslovne tajne. Austrijski poslovni konsultanti posjeduju stručna znanja kako bi pronašli sigurna rješenja za budućnost preduzeća diljem svijeta u ovisnosti o proizvođaču.

Najviši standardi

Stroge smjernice i standardi obrazovanja jamče kvalitet usluga austrijskih konsultantskih preduzeća. Važnu ulogu u pridržavanju visokih standarda igra akademija za kvalitet incite koja različitim certifikatima nudi dokaz o uslugama i kvalifikacijama austrijskih konsultanata koji su međunarodno priznati.