bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
To je posebna vrsta austrijskog uspjeha u skijanju: Lider na svjetskom tržištu plastičnih kompozitnih materijala za industriju skija i snouboarda dolazi iz Austrije. Pored toga, ta kompanija je vodeći dobavljač termoplastičnih kompozita za građevinarstvo, automobilsku industriju, industriju gramofonskih ploča, industriju artikala za sport i rekreaciju. Jer novi materijali igraju odlučujuću ulogu u daljem razvoju proizvoda i usluga u mnogim industrijama. Produžavaju životni vijek mobilnih telefona, smanjuju emisije motornih vozila, optimizuju efikasnost solarnih ćelija i povećavaju kvalitet života ljudi sa medicinskim implantatima.
listen

Ključna tehnologija

Novi materijali s poboljšanim svojstvima materijala i površina raspodijeljeni su po različitim područjima: metal, keramika, polimeri, organski materijali i kompozitni materijali. Tu spadaju i biomaterijali, te drugi anorganski materijali. Sektor novih materijala u manjoj je mjeri odvojeni sektor koji se može jasno razgraničiti, a više faktor konkurentnosti koji se proteže kroz čitav niz drugih sektora.

Novi materijali su područje u kojem se provode intenzivna istraživanja. Interdisciplinarni ciljevi razvoja proizlaze iz zahtjeva ekonomskih grana u kojima se oni koriste. Osnovu čini sama nauka o materijalima, te tehnologija površina i nanotehnologija.

Svjetski tržišni lider na području materijala visoke djelotvornosti proizvedenih metalurgijom praha potiče iz Austrije i proizvodi, na primjer, proizvode koji se primijenjuju u automobilskoj industriji, elektronici, medicinskoj tehnologiji te avio i svemirskoj industriji. 

Isto tako, vodeći svjetski koncern za tehnologiju i industrijska dobra koji je stručnjak za kombinovane materijale i obradu isporučuje kvalitativno vrhunske proizvode i sistemska rješenja od čelika i drugih metala. Ubraja se u vodeće partnere evropske automobilske industrije i industrije kućanskih aparata, te svjetske naftne i plinske industrije. 

Najviši standardi 

Inovacije na polju materijala imaju fundamentalnu ulogu u ekonomskom uspjehu. Na taj način se mogu osvojiti nova tržišta. Osim toga, korištenje novih materijala i sirovina tokom čitavog životnog ciklusa može dovesti do bitnih ušteda resursa i energije.

Novi materijali optimiziraju lanac novostvorene vrijednosti zahvaljujući efikasnosti, smanjenju troškova i smanjenju emisije štetnih materija, počevši od razvoja i koncepta, vađenja sirovina, proizvodnje, korištenja do recikliranja. Procjene uticaja vađenja  sirovina pa sve do proizvodnje, korištenja i recikliranja garantiraju visok kvalitet austrijskih proizvoda, koji se cijeni u cijelom svijetu. 

Primjer polimera 

Polimeri, često nazivani plastika, daju uvijek nove razvojne rezultate i područja primjene kao što je, na primjer, automobilska industrija. Plastike ojačane karbonskim vlaknima (CFRP) su jedno od najbrže rastućih područja u sektoru novih materijala. 

Kompanija Polymer Competence Center Leoben GmbH (PCCL) (Centar kompetencija za polimere u Leobenu) osnovana je 2002. godine, te se razvila proteklih godina u vodeći austrijski centar za kooperativno istraživanje na području tehnologije plastike i nauke o polimerima. Zajedno s preduzećima iz industrije plastike i univerzitetima (između ostalog, Univerzitetom za rudarstvo u Leobenu, Tehničkim sveučilištem u Grazu i Tehničkim sveučilištem u Beču), proučavaju se inovativna rješenja za plastike za široki spektar primjena. Oko 100 visoko kvalificiranih radnika stavljaju svoja stručna znanja u službu projekata istraživanja i razvoja za primjenu u automobilskoj i avio industriji, industriji ambalaže i u solarnoj fotonaponskoj tehnologiji. 

Primjer melamina

U poslovnom segmentu melamina, u Austriji se nalazi evropski tržišni lider (broj 2 u svijetu). Novi proizvod koji je razvijen zajedno sa Centrom kompetencije Wood K plus iz Linza je kompozitni materijal koji je proizveden na bazi melamina koji se ne rastapa na velikoj vrućini, te može revolucionirati proizvodnju kuća od gotovih elemenata te prozora. 

Know-how 

Budući da novi materijali predstavljaju interdisciplinarno polje s intenzivnim istraživanjima, specifično stručno obrazovanje igra veliku ulogu. Stručno područje doživljava sebe kao ključnu disciplinu koja na raspolaganje stavlja čitav niz rješenja za društveno relevantne izazove, prije svega u velikim područjima budućnosti kao što su energija, zaštita klime i okoline, očuvanje resursa, mobilnost, zdravlje, sigurnost ili komunikacija.

Teme na području nauke i inženjerstva materijala su danas sastavni dio studija u skoro svim inženjerskim naukama, ali i na području prirodnih nauka - fizike i hemije - i sve više medicine. Nauka i inženjerstvo materijala čvrsto se ustoličilo kao samostalna disciplina, ne samo na području istraživanja nego i u sveučilišnim programima.
Najuglednije obrazovne institucije u Austriji su: