bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Kompanija koja godišnje proizvede 12.000 traktora, svjetski lider u preradi voća, proizvodnji stočne hrane koja smanjuje upotrebu antibiotika kod uzgoja stoke i vodeći svjetski proizvođač poljoprivrednih mašina sa preko 140 godina iskustva: Austrijska poljoprivreda je svestrana. Relativno male strukture u sopstvenoj zemlji čine inovativnim i omogućavaju održiv način rada. Zato je Austrija takođe vodeća u EU kada se radi o organskoj poljoprivredi.
listen

Pod poljoprivredom se podrazumijevaju oba područja - ratarstvo i vrtlarstvo s jedne strane, te stočarstvo s druge strane. Ona također obuhvata proizvodnju sjemena i stočne hrane, sredstava za zaštitu bilja, proizvodnju gnojiva i proizvodnju poljoprivrednih mašina i vozila.

U Austriji ima oko 190.000 poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivreda je uglavnom usitnjena, ali ima jaku tendenciju prema održivosti i svjesnom i obzirnom međudjelovanju s prirodom. Samo 2,5% stanovništva zaposleno je u poljoprivredi, ali oni imaju važnu funkciju u opskrbi poljoprivrednim proizvodima i u održavanju kultiviranog krajolika. Udio porodičnih gazdinstava je vrlo velik, malo više od polovine ostvaruje dodatni prihod na taj način.

Poljoprivredne mašine

Proizvodnju poljoprivrednih mašina u Austriji odlikuje visok stepen specijaliziranosti, te fleksibilnost i inovativnost. Proizvodna paleta je sveobuhvatna. Težište u proizvodnji poljoprivrednih i šumarskih mašina u Austriji leži na traktorima. Osim toga, proizvode se mašine i uređaji za obrađivanje tla (npr. drljače, plugovi) i zelene površine (mašine za košenje, okretači sijena, itd.), komunalna vozila, poljoprivredne prikolice, oprema za štalu, sistemi navodnjavanja, komunalna tehnika, te mašine za cijepanje drva. Ove mašine i uređaji olakšavaju rad i povećavaju učinkovitost poljoprivrede.

Održivost

Austrijski ekološki agrarni proizvodi izuzetno su omiljeni zbog svog velikog kvaliteta. Nisu samo strogi austrijski zakoni odgovorni za pridržavanje visokih standarda. Ekološko razmišljanje bilo je izraženo još u 70-im godinama prošlog vijeka, a marketinški i prodajni argument održivosti ovdje je ukorijenjen već dugo vremena. Usitnjena struktura poljoprivrednih gazdinstava u Austriji je prednost za održive poljoprivredne prakse pa je tako Austrija danas s udjelom ekoloških površina od preko 20% uvjerljivo na prvom mjestu u Europi.

Austrijski proizvodi u cijelom svijetu

Šećer, škrob i voće su tri glavna proizvoda jednog austrijskog preduzeća koje posluje u cijelom svijetu na 55 lokacija u 26 država. Njegov asortiman obuhvata bioetanol, šećer u prehrambenim namirnicama, škrob za tekstil i papir, koncentrate soka od jabuke i jedan posebno uspješan proizvod: voćne pripravke za jogurte. Svaki treći voćni jogurt koji se konzumira diljem svijeta sadrži voćne pripravke ovog austrijskog proizvođača.

Jedno tradicionalno austrijsko porodično preduzeće je postalo vodeće u poljoprivrednoj mehanizaciji zahvaljujući svojim inovacijama u proizvodnju poljoprivrednih mašina i uređaja. Stalno proširuje svoju paletu proizvoda i pokriva cjelokupni lanac žetve: sakupljači sijena, utovarna vozila, kombajni i prikolice za silažu, te uređaji za obradu tla od pluga do sijačica. Vrhunski kvalitet proizvoda ispunjava očekivanja kupaca u mnogim zemljama.

Tradicija u kombinaciji s inovacijom

Poljoprivredna tehnologija je uzbudljivo tržište budućnosti s visokim inovativnim i razvojnim potencijalom. Ključni aspekt u tome je digitalizacija poljoprivredne tehnologije koja korisnicima stavlja na raspolaganje vrijedne informacije i može pomoći u odlukama i mjerama. Isto tako, automatizacija u proizvodnji prehrambenih namirnica i dobivanju sirovina važno pitanje je za budućnost kojim se bave austrijsko poljoprivredno tehničko osoblje.

Mnogo istraživačke energije se ulaže u inovaciju na područjima sjemena i stočne hrane. Dodaci stočnoj hrani koji štite zdravlje životinja na način da deaktiviraju mikotoksine u kontaminiranoj hrani samo su jedan primjer postupaka o kojima se vodi mnogo računa, a koji se koriste kako bi se odgovorilo izazovima budućnosti na području s dugom tradicijom.