bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Ako želite biti orijentisani na budućnost, trebaju vam dobro obučeni stručnjaci, radnici i menadžeri i morate kombinovati teoriju i praksu. Austrijski ponuđači imaju za to neophodno znanje o obrazovanju, jer to u Austriji ima tradiciju koja seže do u srednji vijek. Danas su austrijske firme priznata mjesta učenja, a stručne škole su podrška kompanijama. Uspjeh ove austrijske obrazovne kompetentnosti ne može se zanemariti. U Austriji oko 80% mladih prolazi kroz praktičnu stručnu obuku u obliku stručnog usavršavanja ili srednje odn. visoke stručne škole, a oko trećine izvršnih direktora austrijskih kompanija završilo je stručnu obuku za jedno od oko 200 zanimanja.
listen

Sektor obrazovanja vrlo je raznovrstan. Svojim klijentima nudi klasično školsko i fakultetsko obrazovanje, strukovno obrazovanje i opće obrazovanje. U austrijski obrazovni sistem ubrajaju se i ponuđači treninga i kurseva, počevši od specijaliziranih pojedinačnih trenera pa sve do fakulteta.

Istorija, kultura i topografija dovode do toga da Austrija u nekim područjima može pokazati posebno temeljit know-how, na primjer, u muzici, izgradnji tunela, gradnji od drveta, održivosti ili organskoj poljoprivredi. Austrijski ponuđači programa obrazovanja ovdje posežu za svojim ogromnim stručnim znanjem i pomažu svojim međunarodnim klijentima da steknu prednost zahvaljujući znanju.

Turizam je specijalno područje austrijskog obrazovnog sektora. Austrija sa svojim planinama i jezerima, prirodnim područjima za skijanje i planinarenje, prelijepim dolinama i blagim brežuljcima „prirodno“ raspolaže izvrsnim obrazovnim institucijama i ustanovama.

Austrija isto tako ima i međunarodno vrlo ugledne ponude obrazovanja u nišama, tako, na primjer, u području postdiplomskog obrazovanja u naftnoj industriji i industriji zemnog gasa. Austrijski ponuđač treninga, kompanija HOT Engineering GmbH, koja se specijalizirala za ovo područje, dobila je 2016. godine nagradu kao „Best SME Training Provider of the Year" u okviru Getenergy Global Awards u Londonu i istu je uspješno odbranila i 2017. godine.

Univerziteti i univerziteti primijenjenih znanosti

Već od devetog razreda u Austriji postoje škole za strukovno obrazovanje, a u tercijarnom području nastavlja se povezivanje teorije i prakse. Austrijski fakulteti i univerziteti primijenjenih znanosti usko sarađuju s biznisom i u sve većoj mjeri razvijaju dvojne programe u saradnji s poduzetničkim kompanijama.

Sa skoro 22.000 studenata Ekonomski univerzitet u Beču (WU Wien) je jedno od najvećih ekonomskih univerziteta u Evropi. Njegov kvalitet je potvrđen i osiguran trostrukom akreditacijom - EQUIS, AACSB i AMBA, međunarodno najvažnijim akreditacijama za ekonomske univerzitete.

Tehnički univerzitet u Beču (Technische Universität Wien) ima oko 4.800 djelatnika i najveća je austrijska istraživačka i obrazovna institucija na području prirodnih nauka i tehnike.

Apsolventi Univerziteta za rudarstvo u Leobenu (Montanuniversität Leoben), visokoškolske ustanove za rudarstvo i metalurgiju, imaju izvanredne šanse na tržištu rada.

Znanje za biznis – širom svijeta

Osim državnih univerziteta u Austriji postoji i privatni univerzitet (MODUL University), koji nudi cjelokupni studij ekonomije sve do doktora znanosti (PhD) na engleskom jeziku s težištem na sljedećim područjima: turizam, Sustainable Development, New Media Technology i Public Governance. Od 2016. postoji MODUL University s ponudama za obrazovanje u turizmu u Dubaiju i Nanjingu (Kina).

Diplomski studiji Univerziteta primijenjenih nauka IMC u Kremsu (IMC Fachhochschule Krems) iz međunarodnog menadžmenta (International Management) mogu se apsolvirati, između ostalog, u Azerbejdžanu, Vijetnamu ili Kini i stiče se austrijska akademska titula „master“.

Drugi privatni ponuđači obrazovnih programa specijalizirali su se za obrazovanje i stručno usavršavanje koje rukovodeće osoblje austrijskih i inostranih preduzeća izuzetno cijeni. Za zainteresirane osobe iz inostranstva postoji kompanija u Austriji koja se ubraja među vodeće evropske ponuđače na području konsaltinga i e-učenja, te u cijelom svijetu realizira projekte na području obrazovanja i saradnje u razvoju.

Na austrijskim univerzitetima i univerzitetima primijenjenih nauka ima sve više diplomskih studija, preddiplomskih studija i Executive Education na engleskom jeziku. Austrijske diplome u tercijarnom području međunarodno su priznate, a mnogi kursevi austrijskih ponuđača posjeduju međunarodne certifikate (npr. ISO certifikat).

Pitanja i odgovori budućnosti

Važnost naukovanja i zahtjeva društva za istraživanje, procese akreditacije i početak rada, održivost u cjelokupnom sistemu, na primjer, prilikom izgradnje kampusa – s fokusom na održive zgrade – to su bitna pitanja za budućnost na koja austrijski ponuđači obrazovnih programa daju odgovore već danas.

Uz klasičnu ponudu obrazovanja dolazi još i digitalno učenje, tehnologije poučavanja i učenja, te softverska rješenja za učitelje i učenike. Demografske promjene, s fokusom na starenje društva, i promijenjeni svijet rada čine temu cjeloživotnog učenja sve važnijom.

Pitanja koja se odnose na etiku i sukladnost pojavljuju se također u pogledu obrazovanja i prenošenja znanja. Austrijski javni univerziteti pri tome već godinama slijede najviše standarde. Osim toga, ovo tematsko polje se naučno obrađuje na univerzitetima i univerzitetima primijenjenih nauka, a austrijski instituti za stručno usavršavanje nude obrazovanje na području sukladnosti. Od toga kao i od mnogobrojnih drugih ponuda obrazovanja u Austriji koristi imaju preduzeća u Austriji i inostranstvu.
listen