bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrijski izdavački sektor karakteriše veliki broj manjih i specijalizovanih izdavača. Od toga 81% zapošljava manje od 10 ljudi. Reklamno tržište takođe u prvom redu karakterišu i mala i srednja preduzeća. 0% reklamnih agencija u Austriji su EPU-i, koji su prilično konkurentni u poređenju s Evropom.
listen

Svijet medija

Svijet medija u Austriji čine TV, radio i štampani mediji, pri čemu televizijski mediji u poređenju s drugima imaju veliki značaj. Osim velikog broja lokalnih kuća, koje su uglavnom posvećene regionalnim temama, postoji i nekoliko kuća na nacionalnoj razini.

Nasuprot televiziji radio se u Austriji prenosi još uvijek isključivo u analognoj formi. Osim nekoliko nacionalnih stanica postoje mnogobrojne lokalne stanice. Žanrovi pokrivaju skoro svačiji ukus. U Austriji isto tako postoji velika raznolikost i na polju štampanih medija.

Reklamiranje

Štapani mediji su od velikog značaja za reklamiranje u Austriji, pa je tako stepen uključivanja reklamnih materijala u štampane medije vrlo visok u poređenju s međunarodnim pokazateljima. Značaj online medija sve više raste i za austrijsko reklamno tržište. Austrijske oglašivačke agencije djeluju u cijelom svijetu i vrlo su uspješne, ali se ne pojavljuju u prvom planu. 

Izdavaštvo

Austrijsko izdavaštvo se može pohvaliti nekim posebnostima, na primjer, posebnom stručnošću na području dječjih knjiga i specijalnih publikacija kao što su umjetničke knjige. Poput njemačkog tržišta, austrijsko tržište ima koristi od tradicionalnog instrumenta fiksne ugovorene cijene knjige.

Austrijsko vlastito medijsko i reklamno tržište je malo. Kako bi mogla opstati, austrijska preduzeća moraju biti kreativna i fleksibilna, a njihovi kupci imaju od toga koristi. 

Pokretači trendova

Preduzeća iz ovog sektora određuju trendove i orijentiraju se prema izazovima budućnosti. U sva tri područja, izdavaštvu, medijima i reklamiranju, može se prepoznati jasan daljnji razvoj u smjeru digitalizacije, a preduzeća izrađuju koncepte za postupanje s istom. Za medijske radnike to znači, na primjer, da se sadržaji moraju pripremiti na odgovarajući način za krajnje mobilne uređaje.

Kod izdavača se može pratiti sve veća koncentracija preduzeća. Potražnja za digitalnim ponudama raste, međutim, ne nadomješta štampane medije. Austrija je i dalje zemlja čitatelja novina. 

Austrijski reklamni radnici investiraju mnogo kreativne energije u online oglašavanje. Reklamiranje je predvodnik i poveznica u digitalizaciji. Za korisnike različitih medijskih kanala ono nalazi pravi (slikovni) jezik.

„digi 4 school“

Jedna radna grupa austrijskih izdavača školskih udžbenika radi pod ovim imenom na izradi okvirnih uvjeta za digitalne sadržaje u nastavi od 2013. godine. Mediji i izdavaštvo vide sadašnjost i budućnost u mješavini medija: taktilni školski udžbenik u kombinaciji s digitalnim nastavnim sadržajima.

listen