bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrijske kompanije kreiraju metode za proizvodnju biodizela od različitih sirovina, npr. biljnih ulja, otpadnog ulja iz kuhinja i masti životinjskog porijekla. Oni projektuju, grade i upravljaju velikim solarnim postrojenjima za grijanje vode, grijanje prostora, procesnu toplotu i solarno hlađenje. Oni proizvode plutajuće fotonaponske sisteme. Austrijski pronalazački duh u oblasti energetike ima dugu tradiciju: Toplotna pumpa, jedna od najefikasnijih i naprednih metoda grijanja i hlađenja, izumljena je u Austriji prije 150 godina.  Tehnološki lider u ovoj oblasti i danas je iz Austrije i proizvodi oko 8,000 toplotnih pumpi godišnje.
listen

Austrija ima puno iskustva u području obnovljivih energija, dakle, izvora energije koji održivo stoje na raspolaganju. Iz istraživačkih laboratorija i razvojnih centara austrijskih preduzeća dolazi međunarodno priznata tehnologija koja se u cijelom svijetu dokazala svojom efikasnošću i svojim kvalitetom. Otkriće i optimiziranje mašina i postrojenja za transformaciju hidroenergije su se oduvijek smatrali domenom austrijskih preduzeća, te su traženi u cijelom svijetu. Jedan drugi izvor obnovljive energije je energetski potencijal biomase iz obnovljivih resursa. 

Austrija ima važnu ulogu u razvoju tehnologije obnovljivih energija, a međunarodni kupci mogu zadovoljiti svoje potrebe u mnogim područjima u Austriji. Na primjer:

  • hidroenergija: izgradnja postrojenja, turbine, savjetovanje i inženjering;
  • biomasa: biogas, drvo, sječka, palete, izgradnja postrojenja, proizvođači kotlova, transportna tehnologija;
  • solarna toplota i solarna energija: moduli, savjetovanje i projektovanje;
  • vjetroenergija: proizvođači turbina, izgradnja postrojenja, konsalting, upravljanje vjetroparkovima;
  • toplinske pumpe.

Izvozi se više od trećine austrijskih fotonaponskih modula. U vezi s kotlovima za grijanje na biomasu i termičkim solarnim kolektorima, udio izvoza je znatno iznad 70%.

Preduzetničko okruženje

Austrijska preduzeća su svjetski prvak u tržišnoj niši na području nositelja obnovljivih energija. Mnoga mala i srednje velika preduzeća se bave i projektovanjem i konsaltingom. Proizvođači u okviru ove ekonomske grane nude rješenja orijentirana prema kupcima, rješenja izrađena po mjeri s natprosječno izraženom komponentom usluga za kupce. Nekoliko primjera:

Jedno austrijsko preduzeće, koje se prvobitno bavilo proizvodnjom stakla, razvijalo se dalje u smjeru solarne fotonaponske energije (Grätzelova sunčana ćelija) koja se koristi na zgradama. 

Jedan austrijski proizvođač je isporučio dvije Francisove turbine i generatore za proširenje hidroelektrane Mica u Kanadi. 

U Austriji se nalazi i pionir u području razvoja tehnologije energije i štedljivog punjenja baterija. 

Vodeći ponuđač na području grijanja na biomasu u Evropi ima austrijske korijene.

Prvi solarni sistem na svijetu po principu sve u jednom, posebnog dizajna, jednostavan za rukovanje, dolazi iz Austrije.

Ljudi s odgovornošću

Obrazovanje radnika je vrlo važno u sektoru obnovljivih energija. Austrijska specifičnost „dvojni sistem“ (obavljanje prakse u nekom preduzeću i pohađanje stručne škole) garantira da će i u budućnosti postojati stručna radna snaga koja će znati povezati teoriju i praksu. Također, interdisciplinarno obrazovanje na univerzitetima i tehničkim fakultetima doprinosi tome da se kupci i ubuduće mogu osloniti na austrijsko stručno znanje na području nositelja obnovljivih energija.

Austrijska preduzeća iz ovog sektora žele aktivno doprinijeti postizanju klimatskih ciljeva. Ona shvataju ozbiljno svoju odgovornost za okolinu i sama posluju na održiv i savjestan način. Pri tome se uzima u obzir i sigurnosni aspekt. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora većinom je usitnjena i decentralizirana i stoga je stabilnija u slučaju pojedinačnih neuspjeha. Mane u vezi s prirodnim resursima su oscilacije u njihovoj raspoloživosti. Stoga se austrijska preduzeća bave pitanjem skladištenja električne energije i sigurnosti opskrbe regenerativnom energijom. Na taj način ona doprinose pozitivnom razvoju energetskog sektora.