bosanski/srpski
Inhalt

Pregled

Standard Content Module
Austrijske kompanije su uključene u projekte u oblasti građevinarstva širom svijeta, bilo u izgradnji puteva, izgradnji mostova, izgradnji jama ili tunela. Dobre i pametno planirane zgrade, kvalitet te sigurnost i upotreba moderne tehnologije - to je ono što međunarodni klijenti očekuju od austrijskih kompanija iz oblasti niskogradnje i transportne infrastrukture. Ovdje rade lideri u tehnologiji i lideri na svjetskom tržištu, npr. u oblastima limova za cijevi, brodskih platformi i rješenja za odvodnjavanje.
listen

Što je transportni koeficijent za određene saobraćajne tokove viši, to je jači i ekonomski uticaj u regiji. Transportna infrastruktura često ima daljnje pozitivne efekte kao što su regionalna kohezija i nastanak stvari koje znače blagostanje. Austrijska preduzeća sektora niskogradnje i transportne infrastrukture nude široku paletu usluga: od savjetovanja, projektovanja i koordiniranja pa sve do profesionalnog izvođenja: 

  • izgradnja mostova i vijadukata;
  • izgradnja tunela;
  • izgradnja cjevovodne i kanalizacijske mreže;
  • cestogradnja;
  • izgradnja gornjeg ustroja željeznice;
  • vodogradnja;
  • posebna izgradnja i ostala niskogradnja.

Austrijska preduzeća posjeduju međunarodno priznatu stručnost prije svega u specijalnim projektima niskogradnje (cestogradnji, mostogradnji, izgradnji okana i šahtova i izgradnji tunela) za pametne i/ili građevinske materijale i materijale vrhunskog kvaliteta u proizvodima kao što su cijevi, odvodnjavanje, jarci, itd., ali i za specijalne mašine i vozila.

Austrija je planinska zemlja pa stoga izgradnja puteva pod teškim uvjetima ima dugu tradiciju. Osim iskustva mnogih generacija prisutan je u posljednje vrijeme i trend ka digitalizaciji u gradnji. Austrijska saobraćajna telematika i kontrolni sistemi za brojanje prometa i optimiziranje saobraćajnih tokova tražena su roba i na međunarodnom tržištu.

Obrazovanje

Specifično stručno obrazovanje igra veliku ulogu u sektoru niskogradnje i transportne infrastrukture. Dobri stručni radnici jedan su od najvažnijih potencijala nekog građevinskog preduzeća.

U austrijskom građevinarstvu nude se različite vrste obrazovanja, od prakse za zidare ili postavljače oplata, viših stručnih škola (HTL) preko građevinskih tehničara do studija na univerzitetima i univerzitetima primijenjenih nauka. S dobro obrazovanim osobljem austrijsko građevinarstvo konkurentno je na međunarodnom tržištu.

Održivost

Austrijska preduzeća poznaju problem sektora i imaju rješenja za to: ceste, mostovi, tuneli često moraju voditi kroz zelena područja ili područja u kojima je priroda zaštićena kako bi se regije međusobno umrežile. Pametno projektovanje uzima u obzir negativna dejstva i minimizira ih mjerama zaštite. Pažljivim postupanjem se može voditi računa o zaštiti okoline prilikom proizvodnje i/ili izgradnje građevinskih objekata, na primjer, svjesnim odabirom građevnih materijala, prilikom odlaganja, korištenja građevinskih mašina s niskim emisijama i konačno prilikom održive, efikasne potrošnje energije građevinskih objekata. Međunarodni kupci imaju koristi od dugogodišnjeg iskustva austrijskih preduzeća na ovim područjima.

Sigurnost i odgovornost

Sigurnost na gradilištima i zdrava radna mjesta štite radnike i stvaraju uštede. Pri tome radna sigurnost u građevinarstvu igra naročito veliku ulogu. Radna sigurnost je dio integriranog sistema upravljanja za austrijska preduzeća. Mjere sigurnosti i zaštite regulirane su normama, uredbama i smjernicama. Osim toga, preduzeća posjeduju certifikate (ISO) ili znak kvaliteta.

Upravo se od građevinskih preduzeća koja stalno mijenjaju gradilišta traži preuzimanje odgovornosti prema različitim skupinama učesnika. Veliki broj velikih preduzeća je već integrirao pitanje društveno odgovornog poslovanja u svoju upravu.

Budućnost

Pitanja budućnosti su povećanje mobilnosti i prometa, optimizacija prometnih tokova i autonomna vožnja pomoću IKT-a. Intermodalna rješenja u saobraćaju te rad u prostoru s napetostima između ekonomije i ekoloških sistema su od sve veće važnosti. 

listen

Osveženo: : 08. January 2021