bosanski/srpski
Inhalt

Brojke i činjenice

Standard Content Module
Pregled najvećih austrijskih kreditinih institucija i osiguravajućih društava.
listen
 • 543

  kreditnih ustanova

  2020. godine bilo je 543 kreditnih ustanova u Austriji

 • 13,7%

   Stopa štednje

  2020. godine je stopa štednje iznosila 13,7% nominalno rasploživog prihoda domaćinstva, uz uzlazni trend.

 • 2.833

  stanovnika po filijali banke u Austriji

  2.833 stanovnika koriste u Austriji jednu filijalu banke.

 • 27.800

  zaposlenih

  2020. godine austrijska osiguranja brojila su 27.800 zaposlenih lica.

listen
Izovr: Austrijska narodna Banka (OeNB). Činjenice o Austriji i njenim bankama , 10/2020
Austrijske banke - ključni podaci 2019
Rezultati perioda 6,7 milijardi evra
Neto prinos od kamata 15,6 milijardi evra
Ukupna stopa kapitala u % kod rizične aktive 18,7 %
Suficit tekućeg računa austrijskih banaka 2019 ( udeo u BDP-u) 1,5 %
Izovr: Trend Top 500
Prve banke Austrije, prema finansijskom izveštaju u milionima evra ( 2017)
Erste Group Bank AG 220.659,00
Raiffeisen Bank International AG – RBI 135.146,00
UniCredit Bank Austria AG 102.128,00
BAWAG Group 46.071,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 40.319,50
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 25.711,60
Oberbank AG 20.830,61
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 15.007,00
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 14.714,60
Hypo NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 14.368,00
Izvor: Udruženje osiguravača Austrije (VVO), Godišnji izveštaj 2020
Austrijska osiguranja – ključni podaci 2020                            
Premije u milionima evra 18.044
Životna osiguranja 5.399
Zdravstvena osiguranja 2.403
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva 10.242
   
Usluge u milionima evra 15.575
Životna osiguranja 7.848
Zdravstvena osiguranja 1.421
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva 6.306
Izovr: Trend Top 500
Prvi osiguravači Austrjje, prema obračunatoj premiji (2017)
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 8.509,60
Uniqa Group 4.628,00
Generali Versicherung AG 2.003,00
Allianz Elementar Versicherungs-AG 1.320,20
Wüstenrot Versicherungs-AG 503,70
Ergo Versicherung AG 496,17
Grazer Wechselseitige Versicherung AG 482,04
Merkur Versicherung AG 454,00
Zürich Versicherung AG 421,00
Helvetia Versicherungen AG 406,60listen

Osveženo: : 28. June 2021