bosanski/srpski
Inhalt

Brojke i činjenice - Banke / Osiguravajuća društva

Standard Content Module
Pregled najvećih austrijskih kreditinih institucija i osiguravajućih društava.
listen
 • 520

  kreditnih ustanova

  2021. godine bilo je 520 kreditnih ustanova u Austriji

 • 11,8%

   Stopa štednje

  2021. godine je stopa štednje iznosila 11,8% nominalno rasploživog prihoda domaćinstva.

 • 2.594

  stanovnika po filijali banke u Austriji

  2.594 stanovnika koriste u Austriji jednu filijalu banke.

 • 27.600

  zaposlenih

  2021. godine austrijska osiguranja brojila su 27.600 zaposlenih lica.

listen
Izovr: Austrijska narodna Banka (OeNB). Činjenice o Austriji i njenim bankama , 04/2022
Austrijske banke - ključni podaci 2021
Rezultati perioda 7,2 milijardi evra
Neto prinos od kamata 2020 15,5 milijardi evra
Ukupna stopa kapitala u % kod rizične aktive 18,9 %
Suficit tekućeg računa austrijskih banaka 2020 (udeo u BDP-u) 2,5 %
Izovr: Trend Top 500
Prve banke Austrije, prema finansijskom izveštaju u milionima evra (2021)
Erste Group Bank AG 307.428,00
Raiffeisen Bank International AG – RBI 192.101,00
UniCredit Bank Austria AG 118.404,00
BAWAG Group AG 56.325,00
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 51.446,60
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 28.592,30
Oberbank AG 27.539,66
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 19.631,50
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 18.512,53
Volksbank Wien AG 16.925,00
Izvor: Udruženje osiguravača Austrije (VVO), Godišnji izveštaj 2021
Austrijska osiguranja – ključni podaci 2021              
Premije u milionima evra 18.649
Životna osiguranja 5.432
Zdravstvena osiguranja 2.491
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva 10.726
   
Usluge u milionima evra 16.756
Životna osiguranja 7.134
Zdravstvena osiguranja 2.092
Osiguranja od štete i nesrećnih slučajeva 7.519
Izovr: Trend Top 500
Prvi osiguravači Austrjje, prema obračunatoj premiji (2021)
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 9.705,60
Uniqa InsuranceGroup AG 5.697,60
Generali Versicherung AG 2.462,88
Allianz Österreich 1.529,00
Grawe – Vermögensverwaltung (Grawe Group) 1.029,30
Merkur Versicherung AG 548,81
Ergo Versicherung AG 505,46
Helvetia Versicherungen AG 441,30
Wüstenrot Versicherungs-AG 420,40
Zürich Versicherung AG 391,83listen

Osveženo: : 19. September 2022